Norma IFS

La norma IFS inclou els requisits exigibles als subministradors. S’ajusta als requisits GFSI, donant una visió de la seguretat alimentària i control de la qualitat a través d’avaluacions als subministradors.

IFS requereix implantar un sistema APPCC basat en el Codex Alimentarius. És recomanable tenir prèviament el certificat ISO 9001. Els seus objectius son:

 • Garantir la legalitat, seguretat i qualitat dels productes fabricats.
 • Assegurar subministrament de productes segurs, d’acord amb les seves especificacions i conformes a la legislació, aconseguint la transparència a tota la cadena de subministrament.
 • Reduir costos i temps a fabricants i distribuïdors.
 • Assegurar la transparència i rigor als sistemes de certificació.

Hi ha diferents tipus de certificat IFS:

 1. Sistema de Gestió de la Qualitat.
 2. Responsabilitat de Gestió per part de la Direcció.
 3. Gestión de Recursos.
 4. Procés productiu.
 5. Mesures, anàlisis i millores.
 6. Bioterrorisme, biovigilància i inspeccions externes.

Quina norma IFS ha de certificar?

Hi ha una norma IFS certificable, segons la seva necessitat. Destaquem:

 • IFS Food. Per auditar subministradors de productes alimentaris, amb marca pròpia, en fases posteriors a la producció primària. També assegura que la fàbrica té una sistemàtica per gestionar aspectes de bioseguretat i bioterrorisme. La Norma IFS Food aplica quan es processi un producte quan hi hagi perill de combinació d’un producte durant el procés d’envasat primari.
 • IFS Logistics. Per certificar empreses dedicades a la logística, com ara el transport, emmagatzematge, distribució, càrrega / descàrrega, etc. S’aplica a tots els tipus d’activitat: entrega per carretera, tren, vaixell.  La certificació IFS Logístics demostra la capacitat per gestionar la innocuïtat dels aliments relacionats amb els riscos. A més, ajuda a complir les seves obligacions legals i a protegir al consumidor.
 • Norma IFS Broker, per auditar companyies que puguin tenir o no el producte però que no tenen possessió física dels mateixos. IFS Broker aplica a aliments, productes d’ús domèstic, de la cura personal i envasos.
 • IFS PAC secure. Assegura la qualitat i la seguretat alimentària a la producció d’envasos per aliments i productes no alimentaris. És una eina per identificar possibles perills relacionats amb la fabricació i conversió de material d’embalatge, implicant beneficis a les companyies que busquen l’excel·lència, en qualitat, seguretat i satisfacció del client. Implica una avantatge al seu mercat.
 • IFS Cash and Carry/Wholesale. Cobreix totes les activitats de manipulació de productes a granel i envasats a mercats Cash & Carry o de venda a l’engròs.
 • IFS HPC, per auditar empreses que processin productes d’ús domèstic i cura personal, o que envasin productes d’ús domèstic o cura personal a granel. IFS HPC sols es pot fer servir quan un producte és “processat” o quan hi ha un perill de contaminació durant l’envasat primari.

Beneficis certificació IFS

 • Facilita el compliment de la legislació aplicable, com ara:
 • Disminueixen els costos dels possibles errors de qualsevol cadena de producció.
 • Proporciona una comunicació organitzada i eficaç, amb totes les parts interessades (Autoritats Sanitàries; Consumidors; Clients, etc).
 • Dona confiança als consumidors, per exemple, a partir de millorar la documentació.
 • Control més eficient i dinàmic dels riscos de seguretat alimentaria, a partir d’eines com els Programes de Prerrequisits al sistema de gestió.
 • Estalvi de temps i costos, en fer les auditories junt amb altres esquemes de Seguretat Alimentària (BRC, Global GAP).
 • Conciliar la seguretat alimentaria i el control de qualitat. (BRC, Global GAP, FSSC 22000, GMP+).