ISO 14046 Petjada hídrica

ISO 14046 Petjada hídrica

L’aigua i la Petjada hídrica.

La gestió de l’aigua s’ha convertit primordial en el desenvolupament sostenible. Una de les tècniques desenvolupades per aquest propòsit és l’avaluació de la Petjada hídrica. La norma ISO 14046 estableix un mètode per avaluar la petjada de l’aigua que dóna transparència, coherència, reproductibilitat i credibilitat per l’avaluació i informe de la petjada hídrica de productes, processos o organitzacions.

ISO 14046 – Gestió ambiental. Petjada hídrica

Una avaluació de la petjada de l’aigua, el pot ajudar a:

 1. Avaluar la magnitud d’impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua.
 2. Identificar oportunitats per reduir els impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua associats amb productes a varies etapes del seu cicle de vida, així com amb els processos i organitzacions.
 3. La gestió estratègica del risc vinculat amb l’aigua.
 4. Facilitar l’eficiència de l’aigua i l’optimització de la gestió de l’aigua al nivell de productes, processos i organització.
 5. Informar als que prenen decisions a la industria, les administracions i societat civil dels seus impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua.
 6. Dóna informació coherent i fiable en base a l’evidència científica sobre els resultats de la petjada hídrica de cara a:
  • Avaluar i preparar el seu consum d’aigua pels riscos futurs.
  • Identificar formes per reduir conseqüències ambientals dl seu consum d’aigua.
  • Millorar l’eficàcia de productes, processos i organització.
  • Compartir els seus coneixements i millors pràctiques amb el sector i l’administració.
  • Complir les expectatives de més responsabilitat ambiental
Una avaluació de la petjada hídrica d’una situació particular no és suficient si es fa servir per descriure els impactes ambientals potencials generals dels productes, processos o les organitzacions.

Principis, requisits i directrius de la Petjada de l’aigua

La norma ISO 14046 especifica els principis, els requisits i Guia pel càlcul, avaluació i generació d’informes sobre la petjada, tant com a una auditoria ambiental pròpia o part de l’auditoria interna del certificat ISO 14001.

L’avaluació de la petjada hídrica d’acord amb la norma ISO 14046 es basa en:

 • Anàlisi del Cicle de Vida, d’acord amb la norma ISO 14044. L’anàlisi pot ser modular.
 • Identificar els impactes ambientals potencials relacionats amb l’aigua tenint en compte les dimensions geogràfiques i temporals pertinents.
 • Identificar el consum d’aigua i els canvis a la seva qualitat. Per fer-ho aplica conceptes d’hidrologia.

Els requisits de la petjada hídrica es poden integrar en un certificat ISO 9001 de qualitat i ISO 14001 de gestió ambiental.

Referències