empresa socialment responsable

Responsabilitat social empresarial

Bases de la Responsabilitat Social Empresarial

La Responsabilitat Social Empresarial és més habitual del que sembla, tant en grans com petites empreses. La Responsabilitat Social és una manera de ser i de relacionar-se amb l’entorn i per tant amb l’economia social. Darrera d’ell hi ha un model de negoci. En el moment de fer els diners, he de crear valor i implicar-me amb l’entorn. Dins de la RSE es té en compte els vectors :

 • Bon govern (coordinació de tots els vectors, transparència, lideratge). Ajuda a que la RSC es vegi com una cosa on està tothom implicat.
 • Condicions Laborals  (conciliació vida laboral i familiar, igualtat d’oportunitats entre homes i dones, sous dignes, etc…)
 • Gestió Ambiental (consum de proximitat, consum amb compromís ambiental com amb ecoetiquetesanàlisi del cicle de vida, minimització de residus, etc.)
 • Vector social (drets humans, relació amb ONGs, diversitat, veïns)
 • Vector econòmic (economia circular, eficiència econòmica, compra local, …)

En alguns casos es centra en els 3 últims punts  (Triple P)

Mètode per implantar la Responsabilitat Social

Per implantar qualsevol dels reconeixements vinculats amb la Responsabilitat Social Empresarial (IQNet SR10; Foretica SGE21; Memòria GRI, Auditoria SMETA, Ecovadis o B-Corp), seguim els punts següents:

 1. Diagnòsi o valoració de la situació actual. Es tracta d’analitzar els compromisos vinculats amb la Responsabilitat Social. (Compromisos, codi de conducta, polítiques, valors de RSE i Ética ).
 2. Establir prioritats per reduir l’impacte a partir de l’anàlisi de materialitat. Implica minimitzar impactes negatius i maximitzar els impactes positius.
 3. Dissenyar i implantar un sistema de gestió. Per fer-ho, cal:
  • Identificació i diàleg amb els Grups d’interès. Cadascú ha de veure els seus grups d’interès rellevants. Els més habituals: Propietat, Clientela, Treballadors, veïns, associacions diverses, etc… Dialogar vol dir reunir-se amb ells, mirar què comuniquen, …. plantejar-se riscos i oportunitats, etc… Hem de prioritzar els grups d’interès. Pot implicar convidar als clients a fer un cafè (captes converses que si no ho fas no detectes).
  • Identificar i prioritzar la materialitat, tenint en compte els punts clau dels grups d’interès (aspectes importants dels diferents grups d’interès). Depenen del sector, el territori, què pensen de nosaltres, etc….
  • Dissenyar i implantar un sistema de gestió, que ens ajudi a la millora continua social. Pot implicar establir un codi de conducta, diferents polítiques de bon govern i bones pràctiques socials.
  • Rendició de comptes amb transparència. Hi ha d’haver transparència. Es pot buscar una certificació o tenir una memòria de responsabilitat social validada. A la web cal que s’expliqui el que estic fent.

Posar la Responsabilitat Social a la seva proposta de valor (atribut de venda) si ell ho vol comunicar. Òbviament encara que no estigui a la proposta, es pot comunicar a través de la pàgina web.

Exemples de Responsabilitat Social Empresarial a pimes

Però en molts dels casos no es comunica de forma suficient. Les empreses han volgut fer publicitat perquè volen competir al mercat per la seva qualitat, no per pena. Exemples de pràctiques de Responsabilitat Social a pimes:

 • La Fageda (Bones Pràctiques). La seva missió és crear llocs de treball a la gent amb discapacitat. Ha crescut amb la crisis. Té quasi 300 treballadors.
 • Cafès Novell, contracta a gent amb discapacitats. Volien comprar cafè de comerç just (cafè responsable). El mercat el considerava molt dolent i per tant no podien publicitar que el feien servir, per por a que la gent ho rebutgés. La proposta de valor s’ha d’entendre, per això qualsevol atribut que afegeixis pot dificultar que s’entengui correctament. Fa uns anys “Cafè Novell” va entrar al client final aportant el valor de la “capsula biodegradable” . En aquest cas la proposta de valor i per diferenciar-se de la competència, ho varen comunicar.
 • KH Lloreda, tenen un codi ètic i el Sistema Integrat de Gestió. Tenen el certificat “SGE 21” en el marc d’un sistema integrat de gestió. Varen aconseguir la ecoetiqueta europea del detergent KH7. En el cas de KH, quan ho han intentat no han aconseguit que la gent ho valori perquè la gent considera que KH7 és una bomba química que no pot ser ecològica.

Consulta aquí més exemples de Bones Pràctiques en Resposnabilitat Social Empresarial.