ISO 28001 Cadena de subministre

ISO 28001 – Seguretat a la cadena de Subministre

Beneficis ISO 28001 de seguretat de la cadena de subministre

Implantar la norma ISO 28000 per la seguretat de la cadena de subministre li aportarà:

 • Disposar d’eines agilitzen i faciliten les activitats de comerç internacional (compres i
  vendes internacionals).
 • Augmenta la credibilitat de l’empresa. El certificat sobre la seguretat a la cadena de subministre aporta valor afegit perquè permet diferenciar-se de la competència ja que la norma contribueix directament a la credibilitat de l’organització.
 • Aplicable a qualsevol empresa de la cadena de subministre. La norma ISO 28000 s’aplica a qualsevol empresa que participi en alguna fase de la cadena de subministre: finances, fabricació, gestió d ela informació, representant duaner, transitari, transportista, magatzem o servei.
 • Sistema compatible amb altres normes com ISO 9001 (Qualitat) OEA (Operador Econòmic Autoritzat) ISO 45001 (de Seguretat i Salut Laboral) o ISO 27001 (de Seguretat de la Informació).

Requisits ISO 28001 sobre la cadena de subministre

La norma pretén la gestió de la seguretat de riscos a la cadena de subministre aportant un marc de bones pràctiques per reduir els riscos per les persones i les càrregues a la cadena.

 • Identifica i valor els riscos potencials de seguretat del procés de subministre. Es centra a les àrees de logística, identificant amenaces (terrorisme, frau, pirateria, etc…). Els aspectes crítics de seguretat a la cadena de subministre son financers, de fabricació, gestió de la informació i logística, emmagatzemament en trànsit i dipòsit de mercaderies.
 • Establir un sistema de control i minimització dels riscos i amenaces de la cadena de subministre que es poden controlar i minimitzar. Així s’aconsegueix reduir els efectes dels incidents de seguretat.
 • Formació i competència del personal. Cal tenir els coneixements necessaris sobre un sistema de gestió de la cadena de subministre, inclosos els aspectes de seguretat basats en la norma ISO 28000 i la figura de l’Operador Econòmic Autorizat.
 • Mesures per la seguretat dels productes. La norma ISO 28000 requereix establir les mesures que garanteixin la seguretat dels productes i serveis a totes les fases de la cadena de subministre.

Links vinculats amb la seguretat de la cadena de subministre

Destaquem els següents links vinculats amb la seguretat de la cadena de subministre i la norma ISO 28000:

 • WCO – Organización Mundial de Aduanas
 • WTO – World Trade Organization (Organización Mundial del Comercio)
 • ECIP – European Custom Information Portal (informació de l’àmbit duaner amb accés a cada un dels Portals de Duanes de cada país membre).

Consultoria ISO 28001 de seguretat de la cadena de subministre

 • Certificat ISO 28001 per certificar un sistema de gestió de la seguretat a la cadena de subministre.
 • Auditoria ISO del sistema de gestió de la qualitat i seguretat de la cadena de subministre. Es pot fer integrada amb altres normes com la ISO 9001 o el OEA.
 • Formació en seguretat a la cadena de subministre. Formació presencial, mixta o on-line sobre la gestió i seguretat segons ISO 28001 o OEA (Operador Econòmic Autoritzat).