ISO 28001 – Seguretat a la cadena de Subministre

Beneficis ISO 28001 de seguretat de la cadena de subministre

Implantar la norma ISO 28001 per la seguretat de la cadena de subministre li aportarà:

 • Disposar d’eines agilitzen i faciliten les activitats de comerç internacional (compres i
  vendes internacionals).
 • Augmenta la credibilitat de l’empresa. El certificat sobre la seguretat a la cadena de subministre aporta valor afegit perquè permet diferenciar-se de la competència ja que la norma contribueix directament a la credibilitat de l’organització.
 • Aplicable a qualsevol empresa de la cadena de subministre. La norma ISO 28001 s’aplica a qualsevol empresa que participi en alguna fase de la cadena de subministre: finances, fabricació, gestió d ela informació, representant duaner, transitari, transportista, magatzem o servei.
 • Sistema compatible amb la certificació ISO 9001 de Gestió de la Qualitat, OEA (Operador Econòmic Autoritzat), certificat ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral o ISO 27001 (de Seguretat de la Informació).

Requisits ISO 28001 sobre la cadena de subministre

La norma pretén la gestió de la seguretat de riscos a la cadena de subministre aportant un marc de bones pràctiques per reduir els riscos per les persones i les càrregues a la cadena.

 • Identifica i valor els riscos potencials de seguretat del procés de subministre. Es centra a les àrees de logística, identificant amenaces (terrorisme, frau, pirateria, etc…). Els aspectes crítics de seguretat a la cadena de subministre son financers, de fabricació, gestió de la informació i logística, emmagatzemament en trànsit i dipòsit de mercaderies.
 • Establir un sistema de control i minimització dels riscos i amenaces de la cadena de subministre que es poden controlar i minimitzar. Així s’aconsegueix reduir els efectes dels incidents de seguretat.
 • Formació i competència del personal. Cal tenir els coneixements necessaris sobre un sistema de gestió de la cadena de subministre, inclosos els aspectes de seguretat basats en la norma ISO 28001 i la figura de l’Operador Econòmic Autorizat.
 • Mesures per la seguretat dels productes. La norma ISO 28001 requereix establir les mesures que garanteixin la seguretat dels productes i serveis a totes les fases de la cadena de subministre.

Consultoria de seguretat de la cadena de subministre

 • Certificat ISO 28001 per certificar un sistema de gestió de la seguretat a la cadena de subministre.
 • Auditoria ISO del sistema de gestió de la qualitat i seguretat de la cadena de subministre. Es pot fer integrada amb altres normes com la ISO 9001 o el OEA.
 • Formació en seguretat a la cadena de subministre. Formació presencial, mixta o on-line sobre la gestió i seguretat segons ISO 28001 o OEA (Operador Econòmic Autoritzat).