ISO 10001 – Directrius pels codis de conducta

Què és un codi de conducta?

Un codi de conducta és una declaració formal dels principis, valors i estàndards ètics pel que es regeix la companyia. Qualsevol codi de conducta, com a mínim farà referència als drets fonamentals, laborals, mediambientals i pràctiques contra la corrupció i el suborn. A més d’incloure directrius sobre les relacions entre els treballadors i la companyia i les possibles sancions en les que pugui incórrer, quan es va contra el codi. La norma ISO 10001 aplica a la planificació, el disseny, el desenvolupament, la implantació, el manteniment i la millora dels codis de conducta per la satisfacció del client, en el marc del certificat ISO 9001.

Per elaborar o adoptar un codi de bona conducta, les empreses poden recórrer a diferents tipus:

  • Los que desarrollan las organizaciones individuiales, dEls que desenvolupen les organitzacions individuals de forma independent.
  • Aquells que desenvolupen les organitzacions internacionals d’origen intergovernamental.
  • Els codis que sorgeixen de la negociació entre diferents interlocutors socials; empreses, ONGs, sindicats, etc.

En aquest sentit, l’origen de molts codis de conducta tenen les seves arrels en les directrius de UNE 19601 de corporate compliance, , ISO 37001 antisuborn, SMETA o IQNet SR10 de Responsabilitat Social.

Beneficis d'aplicar ISO 10001

La norma ISO 10001 orienta en el maneig de queixes, inclosa la planificació, el disseny i el procés general de maneig de queixes dins de l’organització. Aquesta norma és ideal com a part d’un sistema de gestió integrat. La ISO 10001 és molt important per aquelles empreses que tinguin als seus clients com un dels objectius primordials i vulguin augmentar el grau de satisfacció dels mateixos.

De forma més concreta, la norma ISO 10001 aporta:

  • Mantenir la lleialtat i fidelitat del client.
  • Proporciona un procés constant de gestió de clients i queixes dels clients.
  • Dona una base per la millora continua del seu sistema integrat de gestió.

Què son les normes ISO 10002-3-4?

La norma ISO 10001 està relacionada amb ISO 10002, ISO 10003 i ISO 10004, ajuden a gestionar la satisfacció del client. Son directrius i per tant no estan pensades per certificar-se. Ajuden a controlar i millorar el nivell de desempeny de forma estructurada. Les diferents normes cobreixen diferents aspectes:

  • ISO 10002 és específica pel procés de gestió de reclamacions sobre productes o serveis dins d’una organització.
  • ISO 10003. Ajuda a planificar, dissenyar, desenvolupar, operar, mantenir i millorar un procés de resolució de conflictes eficaç i eficient per les queixes que no han estat resoltes per l’organització.
  • ISO 10004. S’aplica a la definició i aplicació de processos per controlar i mesurar la satisfacció del client.