Prevenció de blanqueig de capital i finançament del terrorisme

Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

El Reial Decret 11/2018, i la Llei 10/201o regula la Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (PBC i FT). El compromís amb el Blanqueig de Capitals també està vinculat amb la Responsabilitat Social (com ara Forética, Memòria GRI, SMETA, Informació no financera) o com a part del Corporate Compliance.

Què implica la Prevenció del blanqueig de capitals?

Entre altres coses, implica:

  • Tenir un “Canal de Denúncies”, tant públic com intern al que es denunciïn les conductes contràries a la llei o a algun procediment intern marcat en el Manual d’PBC i FT. Està vinculat amb la Responsabilitat Social i el Corporate Compliance. A més, cal facilitar les denúncies anònimes.
  • Les persones físiques o jurídiques que comercien professionalment amb béns, queden subjectes a determinades obligacions respecte a aquelles transaccions en què els cobraments o pagaments es duguin a terme per persones físiques que no siguin residents i l’import sigui superior a 10.000 €.
  • La inscripció dels advocats en el Registre Mercantil, previ inici de les seves activitats, quan aquests prestin per compte de tercers algun dels següents serveis com:  “constituir societats o altres persones jurídiques; exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers del consell d’administració d’assessoria externa d’una societat, soci d’una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; també facilitar un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa, a més, d’altres serveis afins a una societat, entre d’altres.” 

Hi ha diversos col·lectius que han de complir de manera escrupolosa amb aquesta normativa, ja que incorreria en sancions de gran quantia. Alguns d’aquests col·lectius son les Entitats de crèdit, asseguradores, empreses de serveis d’inversió, entitats de pagament i diners electrònics, joieries, promotors immobiliaris, auditors de comptes, notaris, entre d’altres.

Si vols saber més pots consulta’ns contactant amb nosaltres o a través de la nostra web o pel formulari de contacte.