Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

Prevenció de blanqueig de capital i finançament del terrorisme

Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

El Reial Decret llei 11/2018, ha modificat la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (PBC i FT).

Entre les diverses modificacions introduïdes, en destaquem:

  • Disposar d’un Canal de Denúncies, tant públic com intern. Això vol dir que, a partir d’ara, ja no caldrà només un canal intern en què es denunciïn les conductes contràries a la llei o a algun procediment intern marcat en el Manual d’PBCyFT. Paral·lelament, ha de crear-se un canal que estigui en contacte amb l’administració per, així, denunciar possibles irregularitats.
  • En relació amb les reformes introduïdes en matèria de protecció de dades. Es possibilita l’anonimat en les denúncies que s’efectuïn, la qual cosa implica major risc de cara als competidors.
  • Les persones físiques o jurídiques que comercien professionalment amb béns, queden subjectes a determinades obligacions respecte a aquelles transaccions en què els cobraments o pagaments es duguin a terme per persones físiques que no siguin residents i l’import sigui superior a 10.000 €.
  • La inscripció dels advocats en el Registre Mercantil, previ inici de les seves activitats, quan aquests prestin per compte de tercers algun dels següents serveis com: “constituir societats o altres persones jurídiques; exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers del consell d’administració d’assessoria externa d’una societat, soci d’una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; també facilitar un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa, a més, d’altres serveis afins a una societat, entre d’altres.”

Recordem que hi ha diversos col·lectius que deuen complir de manera escrupolosa amb aquesta normativa, ja que incorreria en sancions de gran quantia. Algun exemple d’aquests col·lectius són: Entitats de crèdit, asseguradores, empreses de serveis d’inversió, entitats de pagament i diners electrònics, joieries, promotors immobiliaris, auditors de comptes, notaris, entre d’altres.

Si vols saber més pots consultar a la nostra pàgina web http://emasconsultores.es/ca/ o al nostre correu info@emasconsultors.com

Consulta aquí la normativa sobre el PBC y FT

Blanqueig de capitals

About Jordi Gabarró Sust 155 Articles
És consultor en sistemes de gestió a EmasConsultors, amb més de 20 anys d’experiència. Té àmplia experiència en tot tipus de sectors, destacant les platges i el turisme, tant a la gestió ambiental, qualitat com la responsabilitat social. EmasConsultors és una consultoria estratègica i de sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.