seguretat de la informació

ISO 27001 – Seguretat de la informació

1. Beneficis del certificat ISO 27001

Amb un sistema de gestió seguretat de la informació (SGSI) certificat segons la norma ISO 27001, aconseguirà:

 • Treballar sobre una plataforma confiable. La seguretat de la informació implica augmentar motivació del personal i per tant una millora del clima laboral.
 • Protegir dels actius d’informació i garanties de seguretat. Tenint un SGSI documentat, implantat i avaluat, les empreses podran seleccionar controls de seguretat adequats i proporcionats, que permetin protegir els seus actius d’informació i oferir garanties a les parts interessades.
 • Gestionar i minimitzar els riscos de seguretat de la informació a partir de la identificació, control i gestió dels riscos. És una garantia per les parts interessades, tals com inversors, clients, consumidors i proveïdors.
 • Mantenir la competitivitat, rendibilitat i imatge comercial. La certificació ISO 27001 demostra de forma fiable que es preserva la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació..

2. Requisits ISO 27001 de seguretat de la informació

Destaquem els següents requisits de la norma ISO 27001 per un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI) certificat:

 • ­Anàlisi de riscos sistemàtic de les amenaces i vulnerabilitats de la seguretat de la informació.
 • Identificar les possibles amenaces contra els actius, en un SGSI segons la norma ISO 27001,s’avaluen les vulnerabilitats i la possibilitat d’ocurrència així com s’estimen els possibles impactes, de forma que la millora es centrarà on és necessària.
 • Compliment dels requisits legals, reglamentaris i contractuals vinculats amb la seguretat i gestió de la informació.

3. Normes relacionades amb ISO 27001

4. Consultoria ISO 27001 de seguretat d’informació

Necessites ajuda? Segur que et podem ajudar amb:

 • Certificat ISO per aconseguir la certificació ISO 27001 de seguretat de la informació.
 • Auditoria ISO per fer l’auditoria interna útil del certificat ISO.
 • Outsourcing ISO. Externalitza les feines de Responsable del Sistema de Gestió de seguretat de la informació.
 • Formació ISO. Podem ajudar amb formació en gestió de la seguretat. Formació presencial, online o mixte.