ISO 27001 – Gestió de la seguretat de la informació

Beneficis del certificat ISO 27001

Amb un sistema de gestió seguretat de la informació (SGSI) certificat segons la norma ISO 27001, aconseguirà:

 • Treballar sobre una plataforma confiable. Implica augmentar motivació del personal i per tant una millora del clima laboral.
 • Protegir dels actius d’informació i garanties de seguretat. Tenint un SGSI documentat, implantat i avaluat, les empreses podran seleccionar controls de seguretat adequats i proporcionats, que permetin protegir els seus actius d’informació i oferir garanties a les parts interessades.
 • Gestionar i minimitzar els riscos vinculats amb la informació a partir de la seva identificació, control i gestió. És una garantia per les parts interessades, tals com inversors, clients, consumidors i proveïdors.
 • Mantenir la competitivitat, rendibilitat i imatge comercial. La certificació demostra de forma fiable que es preserva la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.

Requisits ISO 27001 de seguretat de la informació

Destaquem els següents requisits de la norma ISO 27001 per un SGSI certificat:

 • Anàlisi de riscos per identificar les amenaces i vulnerabilitats de la seguretat.
 • Identificar les possibles amenaces contra els actius, en un SGSI segons la norma ISO 27001,s’avaluen les vulnerabilitats i la possibilitat d’ocurrència així com s’estimen els possibles impactes, de forma que la millora es centrarà on és necessària.
 • Compliment dels requisits legals, reglamentaris i contractuals vinculats.

Consultoria ISO 27001 de seguretat de la informació

Necessites ajuda? Segur que et podem ajudar amb la nostra consultoria ISO:

 • Certificat ISO per aconseguir la certificació ISO 27001 de seguretat d’informació.
 • Auditoria ISO per fer l’auditoria interna útil del certificat ISO amb auditors sènior.
 • Outsourcing ISO. Externalitza les feines del Responsable del Sistema Integrat de Gestió.
 • Formació ISO. Podem ajudar amb formació en gestió de la seguretat. Formació presencial, online o mixte.

Normes relacionades