Corporate Compliance

Certificat de Corporate Compliance segons ISO 19600. Certificable segons la norma UNE 19601

compliance i la protecció de dades

Com es relacionen la compliance i la protecció de dades?

Riscos a la compliance i la protecció de dades La gestió sobre la incertesa es materialitza segons els incompliments de determinades obligacions normatives o al compromís voluntari o contractual adquirit, i que aquests, a la vegada impliquen un perjudici per les empreses. Per això, la compliance i la protecció de dades estan relacionats. El Corporate

Com es relacionen la compliance i la protecció de dades? Llegeix més »

codi de conducta

Codi de conducta empresarial

Què és un codi de conducta empresarial? Un codi de conducta d’empresa és un document voluntari que implica un compromís a seguir uns principis ètics. Habitualment aquests principis estan vinculats amb la Responsabilitat Social Empresarial. Algunes vegades, els codis de conducta també impliquen a les empreses proveïdores i subcontractistes. Els codis de conducta de les

Codi de conducta empresarial Llegeix més »

ISO 37001 Gestió Antisuborn

La Norma ISO 37001 de sistemes de gestió antisuborn, ofereix a les organitzacions una sèrie de mesures que poden adoptar, de forma proporcional i raonable, per prevenir, detectar i gestionar conductes delictives de suborn complint amb la legislació i amb altres compromisos adquirits de forma voluntària. En conseqüència, aquesta activitat delictiva perjudica el desenvolupament, distorsiona

ISO 37001 Gestió Antisuborn Llegeix més »

UNE 19601 Gestión de Compliance

Certificació de la compliance segons UNE 19601

Antecedents de la Gestió de Compliance La norma UNE 19601 de Gestió de Compliance implica un canvi de paradigma, on les empresas han de preocuparse de cumplir les obligacions legals i implantar una cultura corporativa per controlar internament el compliment de la llei, d’acord amb: Circular 1/2016, de la Fiscalia General de l’Estat, sobre la

Certificació de la compliance segons UNE 19601 Llegeix més »

ISO 19600 Corporate Compliance

ISO 19600 – Corporate Compliance

Corporate Compliance – Prevenció i gestió dels riscos legals La complexitat legislativa, els escàndols societaris  i l’augment de l’ètica dels negocis han fet que cada vegada més organitzacions incorporin la Corporate Compliance o protocols de bon govern d’obligat compliment que incorporin els requisits ètics i legals, establint mecanismes interns de prevenció, gestió, formació, detecció, minimització

ISO 19600 – Corporate Compliance Llegeix més »