ISO 37001 per prevenir el suborn

Què suposa la norma ISO 37001 per prevenir el suborn?

Què aporta la ISO 37001 per prevenir el suborn?

El principal objectiu que persegueix la norma ISO 37001 “Sistemes per prevenir el suborn” és ajudar a les empreses a combatre el suborn i promoure una cultura empresarial ètica.

La norma ISO 37001 no garanteix que una empresa quedi lliure de suborns. Específica una serie de mesura que es fan servir perquè les empreses implementin de forma posterior als controls que millori la seva capacitat de prevenció, detecció i tractament del risc de suborn.

La norma ISO 37001 per prevenir el suborn aporta els següents beneficis:

  • Ajuda a prevenir, detectar i gestionar de forma adequada possibles conductes delictives de suborn. La norma ISO 37001 implica estar preparat per enfrontar-se al risc de suborn. Ajuda a protegir la reputació i la integritat de l’organització.
  • Demostra un compromís amb les pràctiques per prevenir el suborn que han estat reconegudes internacionalment als principals accionistes i potencials clients. No sols dins de les seves pròpies transaccions, sinó de tota la seva cadena de valor global.
  • Augmenta la confiança i reputació en la seva organització. Les amenaces de suborn i corrupció tenen implicacions comercials tangibles. A més, el risc de ser exposat al suborn, encara que sigui sols percebut, té el potencial de destruir la reputació.
  • Es redueix riscos a les pròpies operacions de les empreses i en tota la seva cadena de valor. El grau de risc de suborn varia segons els factors com la mida, els països i els sectors en els que opera, així com la naturalesa, escala i complexitat de les operacions de dita empresa.
  • Norma ISO 37001 certificable. És una forma d’assegurar que s’aplica de forma eficaç. La norma ISO 37001 per prevenir el suborn, està dirigida a empreses de totes les mides i sectors d’activitat, tant pública com privada. Podem ajudar-te amb la nostra consultoria ISO.
  • Norma integrable amb altres certificats com la ISO 9001 de qualitat o la ISO 19600 de Gestió de la Compliance.

Amb la nostra consultoria ISO et podem ajudar a implantar un sistema per prevenir el suborn.