Pla per exportar 2.0 o pla d’exportació

Eines del pla per exportar

EL pla per exportar aglutina eines concretes que ajuden a exportar més fàcilment son:

 • Pla d’exportació. Per exportar cal començar per tenir un Pla d’exportació (pot estar inclòs en el seu Pla de Negoci) on es:

  • Detecten els productes o serveis idonis per exportar a cada un dels mercats.
  • Identifiquen els millors mercats on exportar els teus productes a partir d’una anàlisi, selecció i priorització dels diferents mercats objectiu.
  • Seleccionen els canals de distribució més adients per cada un dels mercats i productes on volem exportar.
  • Dissenya un “Pla d’exportació” amb accions específiques per assolir les primeres vendes internacionals. Identificarem l’estratègia per exportar a través del món d’internet. Es poden fer servir eines com les d’ACCIÓ i el ICEX.
  • Identificarem els clients potencials per als productes/serveis.

Pla d’exportació 2.0. per exportar a través d’internet

Implica dissenyar un “Pla d’exportació” que tingui en compte el “Pla de Màrqueting Online Internacional” on posi en marxa les eines que permeten trobar clients a l’estranger de forma ràpida, directa i eficaç aprofitant les noves tecnologies a través del màrqueting digital i e-commerce.

El “Pla per exportar 2.0” ha de tenir en compte tot el cicle de visa del client:

 • Captació de nou negoci (a partir del posicionament a buscadors i el Pla de Xarxes Socials)
 • Vendes online a mercats exteriors (E-commerce com a eina per exportar a mercats exteriors),
 • Fidelització de clients a partir d’eines com ara les campanyes internacionals d’e-mail màrqueting d’èxit; Integració amb del màrqueting online i offline (marketing 360º), Fires 2.0 o com optimitzar la presencia a fires a través del màrqueting digital.

Com es vincula exportar amb el certificat ISO

Com consultors ISO, sabem que el el certificat ISO 9001 és una eina vinculada amb “exportar” en:

 • Política (punt 5.3 de la ISO 9001) on s’estableixen els principis de l’empresa es pot explicitar l’interès en exportar.
 • Objectius de qualitat (5.4.1), un dels objectius és aconseguir exportar a altres mercats.
 • Competència, formació i presa de consciència (6.2.2.) del personal capacitar-se a exportar.
 • Mapa de processos, inclòs el procés comercial i l’exportació (en el marc del capítol 7.2.1. de la ISO 9001)
 • Determinació dels requisits relacionats amb el producte (d’acord amb 7.2.2. de la norma ISO 9001) especificats pel client, inclosos els requisits per les activitats de lliurament i posteriors a la mateixa.
 • Comunicació amb el client (7.2.3) inclosa la informació sobre el producte i la retroalimentació del client
 • Establiment d’una metodologia d’exportació a través de procediments i instruccions així com el seu seguiment posterior del procés d’exportar (7.5.1) en el marc del Control de la producció i prestació del servei.