auditoria oea

Auditoria OEA com a garantia en el comerç internacional.

Auditoria OEA com a garantia de compliment dels requisits.

Com be ja sabràs el manteniment de l’estatus OEA es responsabilitat del propi operador, si no ho sabies revisa Que es l’OEA ?, el que suposa la necessitat de dur a terme auditories OEA internes com a mínim un cop l’any.

La agencia tributaria a encara i tot de no tenir obligació d’auditar anualment els Operadors Econòmics Autoritzats pot realitzar inspeccions sorpresa on buscaran evidencies del compliment dels requisits.

La auditoria interna permet al operador econòmic autoritzat assegurar que es segueixen complint tots els requisits de la certificació y que s’han anat comunicant tots els canvis oportuns a la AEAT.

L’auditoria interna ha se ser realitzada per experts en la matèria que puguin:

  • Assegurar el compliment dels requisits
  • Donar solucions als errors detectats
  • Que li aportin al operador millores per fer més fàcil la gestió de l’estatus OEA.
  • L’auditoria li proporcionarà tranquil·litat davant l’agencia tributaria i reforçarà la confiança amb aquesta.

¿ Que ha d’incloure l’auditoria OEA ?

  • Planificació: Aquesta ha de ser planificada amb antelació per facilitar la feina dels auditors i assegurar la disponibilitat de tots els departaments de l’empresa.
  • Jornades de treball: Depenen del mida de l’empresa i del tipus de OEA s’hauran de aplicar més o menys jornades, es recomanable que siguin presencials.
  • Informe d’auditoria: En aquest document es recolliran els resultats i s’especificaran els punts a solucionar o millorar.
  • Enviament: No es obligatori però es recomanable enviar els resultats a l’AEAT per que tinguin constància del nostre compliment.

Les auditories OEA son un element important a tindre en compte si ets Operador Economic Autoritzat y la contractació d’experts es clau per assegurar la utilitat d’aquestes.

Pots demanar pressupost sense compromís mitjançant el formulari que trobaràs en aquesta pagina.

Si vols conèixer més sobre el OEA et pot interessar: Consultoria OEA