Auditoria ISO 9001 que aporta valor

Auditoria ISO 9001 que aporti valor

Certificat ISO 9001 i auditoria ISO 9001

Un sistema de qualitat amb el certificat ISO 9001 òbviament cal que compleixi tots els requisits de la norma ISO 9001:2015. El sistema necessita una auditoria ISO 9001 que aporti valor. Una auditoria ISO 9001 que aporti valor, cal que tingui en compte el nivell de maduresa de la cultura de qualitat a l’organització.

La cultura de qualitat té en compte el nivell d’implicació i motivació de l’organització amb el certificat ISO 9001. Per nosaltres, l’òptim és integrar a la ISO 9001 la manera de fer negocis que consta al Pla Estratègic i el Pla de Negoci. L’altre extrem son les organitzacions que han creat sistemes de gestió burocràtics que no reflecteixen la realitat de com realment es treballa. Simplement agreguen cost, sense ser gens útils i per tant no agreguen valor.

Auditoria ISO 9001 que aporti valor

Agregar valor implica fer alguna cosa útil. L’auditoria interna segurament és la principal eina que tenen les organitzacions per retroalimentar la millora continua dels seus Sistemes de Gestió.

L’auditoria interna feta per EmasConsultors amplia l’enfoc més enllà de l’obtenció de la certificació ISO 9001, centrant-se en ajudar a les organitzacions a complir els seus objectius estratègics, convertint l’auditoria ISO 9001 en una potent eina de gestió.

Per agregar valor cal que l’auditor ISO:

 1. Tingui empatia, sàpiga llegir el llenguatge verbal i no verbal. Cal saber enfocar les preguntes correctament a l’auditoria ISO 9001. Un bon exemple seria preguntar-nos: Com poder fer servir el nostre Sistema de Gestió de la qualitat basat amb la ISO 9001 per que ens ajudi a millorar el nostre negoci?
 2. Aporti informació a l’alta direcció sobre  sobre l’habilitat de l’organització per aconseguir els objectius estratègics, identificant els problemes a resoldre per millorar el desempeny de l’organització i les oportunitats de millora i àrees possibles de risc. Aplica les bones pràctiques d’auditoria  per aportar valor d’acord amb “Auditing Practices Group.  Guidance on: Adding Value“.
 3. Ajudar a augmentar l’habilitat de l’organització a proporcionar productes conformes.
 4. Tenir en compte el nivell de maduresa de qualitat de l’organització i la maduresa del seu SGQ, respecte als requisits de la norma ISO 9001 de qualitat:
  • Zona 1: “cultura de qualitat” immadura. SGQ no conforme amb la norma ISO 9001. Et podem ajudar, per exemple amb el nostre servei d’outsourcing ISO.
  • Zona 2: Baixa maduresa de la “cultura de la qualitat”. Després de l’auditoria del certificador requereix fer un PAC per resoldre les no conformitats detectades. Una bona ajuda seria subcontractar l’auditoria ISO interna. Estaries més preparat per l’auditoria del certificador.
  • Zona 3: “Cultura de qualitat “Madura”. SGQ conforme amb la norma ISO 9001. És bo continuar treballant amb la qualitat, per exemple fent formació ISO.
  • Zona 4: “Cultura de qualitat “Madura”; SGQ conforme amb la ISO 9001. Val la pena treure el màxim de profit al certificat integrant l’estratègia i el pla de negoci. La nostra consultoria estratègica t’ajudarà a aconseguir-ho.