ISO 14001

Norma ISO 14001 de gestió ambiental certificable. Consultoria ISO 14001 per la millora continua ambiental

millors practiques ambientals

Millors Pràctiques ambientals , indicadors i benchmark

Guies sectorials de la UE amb les Millors Pràctiques Ambientals Les guies sectorials surten de l’article 46 del Reglament 1221 /2009 sobre l’EMAS on es compromet a elaborar documents de referencia sectorials que inclouran entre altres temes les millors pràctiques ambientals. Es poden consultar a la web de la UE: Sectorial Reference Documents. Actualment la …

Millors Pràctiques ambientals , indicadors i benchmark Llegeix més »

ISO 14004 – Guia per implantar el sistema de gestió ambiental

Què aporta la ISO 14004? La norma ISO 14004 és una guia per implantar i millorar el sistema de gestió ambiental ISO 14001 i amb això millorar els seus resultats ambientals ajudant a la presa de decisions. Es coherent amb la millora continua, el desenvolupament sostenible i el certificat ISO 9001. La norma ISO 14004 …

ISO 14004 – Guia per implantar el sistema de gestió ambiental Llegeix més »

Qualitat a Logística i Transports

Qualitat a Logística i Transports

Logística i Transport En gran part degut al comerç internacional, la Logística i el Transport és un sector d’activitat estratègic. Per això les certificacions de Qualitat a Logística i Transports son un requisit cada vegada més importants per ser un operador econòmic de confiança per la cadena logística internacional. La certificació de qualitat, seguretat o gestió …

Qualitat a Logística i Transports Llegeix més »

beneficis de la gestió ambiental

Beneficis de la gestió ambiental ISO 14001 o EMAS

Beneficis de la gestió ambiental per a les parts interessades Els beneficis de la gestió ambiental a les parts interessades amb un Sistema de Gestió Ambiental, certificat segons la norma ISO 14001 o verificat per EMAS, son: Hi ha el compromís de la direcció per complir els requisits de la política, objectius i fites ambientals. …

Beneficis de la gestió ambiental ISO 14001 o EMAS Llegeix més »

sistema integrat de gestió - certificat integrat de gestió

Certificat integrat de Gestió útil i àgil

Les parts que es poden integrar a un certificat integrat de gestió ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 son: Context de l’organització i parts interessades Referent al context, destaquem: Qüestions externes i internes. Es pot fer servir la mateixa sistemàtica per determinar les qüestions externes i internes de l’organització. Per exemple, un informe d’anàlisi …

Certificat integrat de Gestió útil i àgil Llegeix més »

Economia circular

Economia circular: suport a les millors pràctiques

L’economia circular és una de les eines que permet complir l’anàlisi del cicle de vida que requereix la norma ISO 14001. Els eixos fonamentals de l’Economia circular son l’ecodisseny, anàlisi de cicle de vida, reutilització de l’aigua així com la minimització i valoració de residus. Dins del marc de l’economia circular, les certificacions son importants. …

Economia circular: suport a les millors pràctiques Llegeix més »

Normes ISO - Certificats ISO

Certificats ISO en xifres

ISO, Internatonal Standard Office L’Organització Internacional d’Estandardització (ISO) és una organització independent formada per les Organitzacions d’estandardització de Les seves 164 països membres. És qui fa més normes que proporcionen estàndards internacionals que faciliten el comerç internacional entre països que després es converteixen en certificats ISO (els més habituals ISO 9001, ISO 14001 i ISO …

Certificats ISO en xifres Llegeix més »