Qualitat a Logística i Transports

Qualitat a Logística i Transports

Logística i Transport

En gran part degut al comerç internacional, la Logística i el Transport és un sector d’activitat estratègic. Per això les certificacions de Qualitat a Logística i Transports son un requisit cada vegada més importants per ser un operador econòmic de confiança per la cadena logística internacional.

La certificació de qualitat, seguretat o gestió ambiental del seu Sistema de Gestió integrat a l’estratègia i el pla de negoci, enfortirà i optimitzarà el seu negoci, millorant la confiança entre els seus clients i proveïdors.

Els serveis de consultoria per aconseguir el certificat ISO, auditoria ISO interna, outsourcing ISO, software ISO i formació “a mida” d’EmasConsultors  li permetran disminuir els riscos i millorar l’eficàcia de la seva empresa i a la seva cadena de subministre.

Normes de gestió i qualitat a Logística i transports

Les normes de gestió més habituals vinculades amb la logística i transports son:

 • ISO 9001 – Gestió de Qualitat.
 • ISO 14001 – Gestió ambiental.
 • ISO 45001 – Seguretat i Salut Laboral
 • OEA – Operador Econòmic Autoritzat en seguretat i/o simplificacions duaneres. Certificat de la Duana per ser un Operador econòmic de confiança a la cadena logística.
 • TAPA- Transported Asset Protection Association’s
 • FSR – Requisits de Seguretat de la Instal·lació
 • TSR – Requisits de Seguretat de Camions
 • GDP – Bones Pràctiques de Distribució segons la Directiva 2011/62/EU
 • ISO 28000 – Seguridad de la Cadena de Suministro
 • Green Transport – Green Logistics
 • IFS Logistics – Seguretat alimentària.
 • IQNet SR10 – Responsabilitat Social.

Consultoria qualitat a logística i transports

Com a consultors ISO li oferim els següents serveis vinculats amb logística i transports:

 • Certificació ISO. Consultoria ISO per aconseguir el certificat de qualitat, seguretat o gestió ambiental que necessiti.
 • Auditoria ISO interna del seu sistema de gestió integrat amb auditors sènior experimentats.
 • Outsourcing ISO pel manteniment del seu sistema de gestió integrat.
 • Formació ISO a mida de les seves necessitats: Formació “In Company”, “Online” o “Mixta”

Consultoria qualitat a logística i transports amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’experiència ens avalen.