ISO 14004

ISO 14004 – Guia per implantar el sistema de gestió ambiental

Què aporta la ISO 14004?

La norma ISO 14004 és una guia per implantar i millorar el sistema de gestió ambiental ISO 14001 i amb això millorar els seus resultats ambientals ajudant a la presa de decisions. Es coherent amb la millora continua, el desenvolupament sostenible i el certificat ISO 9001.

La norma ISO 14004 inclou directrius, bones pràctiques, exemples, descripcions i opcions que ajuden tant a la implantació d’un SGA com l’enfortiment de la seva relació amb la gestió d’una organització. Gràcies al seu alt el nivell de detall, que pot proporcionar un suport especial a aquells que podrien tenir menys recursos o se sent segur de per on començar.

Ajuda a millorar la capacitat de l’organització per anticipar, identificar i gestionar les seves interaccions amb el medi ambient. També ajuda a complir els objectius i assegurar el compliment dels requisits legals i altres requisits ambientals on es comprometi.

A més de les normes ISO 14004 i ISO 14001, hi ha nombroses normes ISO de gestió ambiental establertes pel Comitè Tècnic ISO/TC 207. Es pot trobar una referencia d’aquestes normes a aquesta pàgina.

Tasques per millorar el sistema de gestió ambiental

Les tasques necessàries per desenvolupar, implementar o millorar un sistema de gestió ambiental son:

 • reconèixer que la gestió ambiental és una de les prioritats de l’organització;
 • establir i mantenir comunicacions i relacions constructives amb les parts interessades (internes i externes);
 • identificar els aspectes ambientals de l’organització, productes i serveis;
 • identificar els requisits legals i altres requisits que l’organització subscrigui, relatius als seus aspectes ambientals;
 • assegurar el compromís de la direcció i de tots els treballadors, inclosos els subcontractats per la protecció ambiental. Cal assignar clarament les funcions i responsabilitats;
 • fomentar la planificació ambiental a través del cicle de vida del producte o servei;
 • establir un procés per aconseguir els objectius i fites ambientals;
 • subministrar els recursos suficients i apropiats. Inclou la formació per complir els requisits legals i voluntaris així com aconseguir sempre els objectius i fites ambientals;
 • avaluar el desempeny ambiental d’acord amb la política, els objectius i fites ambientals així com buscar accions de millora on sigui apropiat;
 • establir un procés de gestió per auditar i revisar el sistema de gestió ambiental i identificar oportunitats de millora continua ambiental;
 • motivar als contractistes i proveïdors a establir un sistema de gestió ambiental.