ISO 14004 – Guia per implantar el sistema de gestió ambiental

Sistema de gestió ambiental excel·lent amb la ISO 140004

ISO 14004

Què aporta la ISO 14004?

La norma ISO 14004 és una guia per implantar i millorar el sistema de gestió ambiental ISO 14001 i amb això millorar els seus resultats ambientals ajudant a la presa de decisions. Es coherent amb la millora continua, el desenvolupament sostenible i el certificat ISO 9001.

La norma ISO 14004 inclou directrius, bones pràctiques, exemples, descripcions i opcions que ajuden tant a la implantació d’un SGA com l’enfortiment de la seva relació amb la gestió d’una organització. Gràcies al seu alt el nivell de detall, que pot proporcionar un suport especial a aquells que podrien tenir menys recursos o se sent segur de per on començar.

Ajuda a millorar la capacitat de l’organització per anticipar, identificar i gestionar les seves interaccions amb el medi ambient. També ajuda a complir els objectius i assegurar el compliment dels requisits legals i altres requisits ambientals on es comprometi.

A més de les normes ISO 14004 i ISO 14001, hi ha nombroses normes ISO de gestió ambiental establertes pel Comitè Tècnic ISO/TC 207. Es pot trobar una referencia d’aquestes normes a aquesta pàgina.

Tasques per millorar el sistema de gestió ambiental

Les tasques necessàries per desenvolupar, implementar o millorar un sistema de gestió ambiental son:

 • reconèixer que la gestió ambiental és una de les prioritats de l’organització;
 • establir i mantenir comunicacions i relacions constructives amb les parts interessades (internes i externes);
 • identificar els aspectes ambientals de l’organització, productes i serveis;
 • identificar els requisits legals i altres requisits que l’organització subscrigui, relatius als seus aspectes ambientals;
 • assegurar el compromís de la direcció i de tots els treballadors, inclosos els subcontractats per la protecció ambiental. Cal assignar clarament les funcions i responsabilitats;
 • fomentar la planificació ambiental a través del cicle de vida del producte o servei;
 • establir un procés per aconseguir els objectius i fites ambientals;
 • subministrar els recursos suficients i apropiats. Inclou la formació per complir els requisits legals i voluntaris així com aconseguir sempre els objectius i fites ambientals;
 • avaluar el desempeny ambiental d’acord amb la política, els objectius i fites ambientals així com buscar accions de millora on sigui apropiat;
 • establir un procés de gestió per auditar i revisar el sistema de gestió ambiental i identificar oportunitats de millora continua ambiental;
 • motivar als contractistes i proveïdors a establir un sistema de gestió ambiental.

 

About Jordi Gabarró Sust 152 Articles
És consultor en sistemes de gestió a EmasConsultors, amb més de 20 anys d’experiència. Té àmplia experiència en tot tipus de sectors, destacant les platges i el turisme, tant a la gestió ambiental, qualitat com la responsabilitat social. EmasConsultors és una consultoria estratègica i de sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.