Checklist auditoria ISO

Millorar la teva eficiència amb Checklist

Com funciona un checklist?

El checklist és una bona eina que ajuda a vertificar el compliment del seu certificat ISO. Facilita la detecció del compliment dels processos, la seva eficiència així com els seus indicadors KPI.  i Permet detectar diferents errades als processos, que requereixen de la realització d’un cost treball, a més de costos addicionals. Hi ha softwares que permeten gestionar checklists. Aquests faciliten avaluar els procediments de determinades operacions que es duen a terme.

Alguns sistemes o softwares permeten incloure diferents usuaris. D’aquesta tant operaris com a gestors puguin accedir a l’eina. Això fa molt més àgil la comunicació entre usuaris i gestors per tant ofereix major suport a la supervisió i control.

Com pot ajudar el checklist a l’hora de reduir costos?

Així, el checklist és una eina que el pot ajudar a reduir costos perquè ajuda a:

  • Augmentar la productivitat dels empleats.  Amb un checklist, els empleats executen les seves tasques amb més agilitat, ja que totes les funcions es troben detallades. Això evita temps perdut entre els col·laboradors, que tindran millor adreçament per a les seves activitats. Pot substituir a les instruccions.
  • Prevenir pèrdues. La llista de control té com a funció ajudar les empreses a detectar possibles fallades que condueixen a pèrdues. Les eines poden ajudar a comprovar si tots els equips han estat apagats abans d’acabar el dia. Contribueix a reduir la despesa energètica.
  • Oferir més control als Directius. Al software per checklist es pot accedir de forma remota. Els gestors poden acompanyar en temps real l’execució de les activitats. Això permet una intervenció més àgil en el cas que es produeixi un error.
  • Millorar l’eficiència dels processos. El checklist permet una millor eficiència en els processos, ja que consisteix en un sistema que certifica si tots els passos són executats de forma correcta. Per aquest motiu, es manté el mateix patró de qualitat durant tota l’operació, el que evita que treballis doble.
  • Permetre una millor visualització del marc general de l’organització. En ser integrat amb altres departaments de l’organització, el checklist permet que l’alta direcció tingui una millor visualització del compliment de tots els departaments. Això facilita elaborar un pla d’acció específic per a reduir costos.