6 Gurús de qualitat que cal conèixer

A un certificat ISO 9001 de  qualitat, moltes vegades fem servir mètodes creats per veritables Gurus de qualitat que han desenvolupat els principis de gestió de la qualitat. Destaquem els següents 6 gurus de la qualitat:

Walter Shewhart (1891 - 1967)

Les seves principals aportacions a la Gestió de Qualitat van ser la creació dels següents conceptes:

 • CEP o Control Estadístic de Processos. És la minimització d’unitats defectuoses produïdes, a partir d’estudis estadístics, a partir de disminuir el temps en què es produeix el defecte i el que s’identifica. Implica analitzar les seves causes, per tal que no es repeteixi.
 • Desenvolupament del PDCA (Pla, Do, Check i Act) o cicle de millora continua, ideat Shewhart i desenvolupat per Deming.

Armand V. Feigenbaum (1922 - 2014)

Entre les seves aportacions a la Qualitat destaca:

 • Qualitat total. Implica a tota l’organització a més del Departament de producció, incloses les activitats de qualitat orientades als consumidors. El control de la qualitat total s’orienta cap a l’excel·lència, abans que cap als defectes.
 • Control de qualitat 9M. Els 9 factors que afecten la qualitat: diners, gestió, persones, mercats, motivació, materials, màquines, mètodes (Mètodes) i Requisits de producte de muntatge.

William Edwards Deming (1900 - 1993)

William Deming va desenvolupar la seva teoria dels “14 punts de Deming” de gestió. Garanteixen la qualitat, la productivitat i la competitivitat, sempre orientant la qualitat com a filosofia de gestió. Els punts son:

 1. Crear constància amb el propòsit de millorar els productes i serveis amb l’objectiu de ser competitiu i mantenir-se en el negoci, a més de proporcionar llocs de treball.
 2. Adoptar una nova filosofia de cooperació, on tots es beneficien, i la posen en pràctica ensenyant-la als treballadors, clients i proveïdors.
 3. Desistir de la dependència en inspecció massiva per aconseguir la qualitat, en el seu lloc, millorar el procés i incloure qualitat al producte desdel començament.
 4. Acabar amb la pràctica de comprar als preus més baixos. En el seu lloc, minimitzar el cost total a llarg termini. Buscar tenir un sol proveïdors per cada ítem, basant-se en una relació a llarg termini de lleialtat i confiança.
 5. Millorar constantment i per sempre els sistemes de producció, servei i planificació de qualsevol activitat. Això millora la qualitat i la productivitat, baixant constantment els costos.
 6. Establir l’entrenament o capacitació dins del treball.
 7. Adoptar i establir el lideratge, reconeixent les seves diferents habilitats, capacitats i aspiracions. L’objectiu del supervisor hauria de ser ajudar a la gent, màquines i dispositius a fer el seu treball.
 8. Eliminar les pors i construir confiança. D’aquesta manera tothom podrà treballar amb més eficiència.
 9. Trencar les barreres entre els departaments. Abolir la competició i construir un sistema de cooperació basat en el mutu benefici que impliqui tota l’organització.
 10. Eliminar eslògans, exhortacions i fites demanant cero defectes o nous nivells de productivitat. Aquestes exhortacions sols creen relacions de rivalitat. La principal causa de la baixa qualitat i la productivitat resideix en el sistema i aquest va més enllà del poder de la força del treball.
 11. Eliminar les quotes numèriques i la gestió per objectius.
 12. Remoure les barreres que impedeixen l’orgull del treball ben fet. Això inclou eliminar les avaluacions anuals o el sistema de mèrits que donen rangs a la gent i creen competició i conflictes.
 13. Instituir un programa vigorós de capacitació i auto-millora.
 14. Prendre accions per dur a terme la transformació. La transformació és un treball de tots.

Joseph M. Juran (1904 - 2008) - Diagrama de JMS i Pareto

Destaquem les següents contribucions de Joseph Juran:

 • Difusió del diagrama Pareto, aplicant el principi de Pareto a problemes de qualitat (el 80% d’un problema és causat pel 20% de les causes).
 • Trilogía de Juran. Implica un enfocament de la gestió compost per tres processos de gestió: la planificació, Control de qualitat i la millora de la qualitat. En aquest sentit, Juran va proposar 10 mesures per la millora de la qualitat:
  • Crear consciencia de la necessitat i oportunitat de millorar.
  • Estableixi fites per la millora.
  • Crear plans per aconseguir els objectius.
  • Proporcionar capacitació.
  • Executar projectes per resoldre problemes.
  • Informe sobre el progrés.
  • Donar un reconeixement per l’èxit.
  • Comunicar els resultats.
  • Portar el compte
  • Mantenir l’impuls de millora.

Kaoru Ishikawa (1915 - 1989)

Kaoru Ishikawa va ampliar conceptes d’altres gurús de qualitat, afegint-hi altres significats. A més, va introduir conceptes, com ara:

Tracta la qualitat i la millora contínua com una filosofia d’anàlisi i planificació fonamental de tota la companyia.

Philip B. Crosby (1926 - 2001)

De les seves aportacions, en destaquem les 6C de Crosby:

 1. Comprensió: Comença al nivell directiu, amb la identificació i comprensió total dels quatre principis fonamentals de l’administració per qualitat, i acaba amb la comprensió de tot el personal.
 2. Compromís de l’organització, liderada per Direcció, estableix un compromís amb la qualitat i amb els seus quatre principis fonamentals.
 3. Competència: Per aconseguir la competència, es defineix un mètode o pla en l’organització, que garanteixi que tots entenen i tenen oportunitat de participar en la millora de la qualitat.
 4. Comunicació: L’organització ha de comptar amb un pla de comunicació que ajudi a documentar i difondre les històries d’èxit.
 5. Correcció: La correcció implica comptar amb un sistema formal que inclogui tots els departaments i empleats, perquè ataquin els problemes d’incompliment.
 6. Continuïtat: Per a garantir la continuïtat la qualitat ha de ser prioritària entre els aspectes importants del negoci.