6 Gurús de qualitat que cal conèixer

En un certificat ISO 9001 de qualitat, moltes vegades fem servir mètodes creats per veritables Gurus de qualitat que han desenvolupat els principis de gestió de la qualitat. Destaquem els següents 6 gurus de la qualitat:

Walter Shewhart (1891 – 1967)

Les seves principals aportacions a la Gestió de Qualitat van ser la creació dels següents conceptes:

 • CEP o Control Estadístic de Processos. És la minimització d’unitats defectuoses produïdes, a partir d’estudis estadístics, a partir de disminuir el temps en què es produeix el defecte i el que s’identifica. Implica analitzar les seves causes, per tal que no es repeteixi.
 • Desenvolupament del PDCA (Pla, Do, Check i Act) o cicle de millora continua, ideat Shewhart i desenvolupat per Deming.

Armand V. Feigenbaum (1922 – 2014)

Entre les seves aportacions a la Qualitat destaca:

 • Qualitat total. Implica a tota l’organització a més del Departament de producció, incloses les activitats de qualitat orientades als consumidors. El control de la qualitat total s’orienta cap a l’excel·lència, abans que cap als defectes.
 • Control de qualitat 9M. Els 9 factors que afecten la qualitat: diners, gestió, persones, mercats, motivació, materials, màquines, mètodes (Mètodes) i Requisits de producte de muntatge.

William Edwards Deming (1900 – 1993)

William Deming va desenvolupar la seva teoria dels “14 punts de Deming” de gestió. Garanteixen la qualitat, la productivitat i la competitivitat, sempre orientant la qualitat com a filosofia de gestió. Els punts son:

 1. Crear constància amb el propòsit de millorar els productes i serveis amb l’objectiu de ser competitiu i mantenir-se en el negoci, a més de proporcionar llocs de treball.
 2. Adoptar una nova filosofia de cooperació, on tots es beneficien, i la posen en pràctica ensenyant-la als treballadors, clients i proveïdors.
 3. Desistir de la dependència en inspecció massiva per aconseguir la qualitat, en el seu lloc, millorar el procés i incloure qualitat al producte desdel començament.
 4. Acabar amb la pràctica de comprar als preus més baixos. En el seu lloc, minimitzar el cost total a llarg termini. Buscar tenir un sol proveïdors per cada ítem, basant-se en una relació a llarg termini de lleialtat i confiança.
 5. Millorar constantment i per sempre els sistemes de producció, servei i planificació de qualsevol activitat. Això millora la qualitat i la productivitat, baixant constantment els costos.
 6. Establir l’entrenament o capacitació dins del treball.
 7. Adoptar i establir el lideratge, reconeixent les seves diferents habilitats, capacitats i aspiracions. L’objectiu del supervisor hauria de ser ajudar a la gent, màquines i dispositius a fer el seu treball.
 8. Eliminar les pors i construir confiança. D’aquesta manera tothom podrà treballar amb més eficiència.
 9. Trencar les barreres entre els departaments. Abolir la competició i construir un sistema de cooperació basat en el mutu benefici que impliqui tota l’organització.
 10. Eliminar eslògans, exhortacions i fites demanant cero defectes o nous nivells de productivitat. Aquestes exhortacions sols creen relacions de rivalitat. La principal causa de la baixa qualitat i la productivitat resideix en el sistema i aquest va més enllà del poder de la força del treball.
 11. Eliminar les quotes numèriques i la gestió per objectius.
 12. Remoure les barreres que impedeixen l’orgull del treball ben fet. Això inclou eliminar les avaluacions anuals o el sistema de mèrits que donen rangs a la gent i creen competició i conflictes.
 13. Instituir un programa vigorós de capacitació i auto-millora.
 14. Prendre accions per dur a terme la transformació. La transformació és un treball de tots.

Joseph M. Juran (1904 – 2008) – Diagrama de JMS i Pareto

Destaquem les següents contribucions de Joseph Juran:

 • Difusió del diagrama Pareto, aplicant el principi de Pareto a problemes de qualitat (el 80% d’un problema és causat pel 20% de les causes).
 • Trilogía de Juran. Implica un enfocament de la gestió compost per tres processos de gestió: la planificació, Control de qualitat i la millora de la qualitat. En aquest sentit, Juran va proposar 10 mesures per la millora de la qualitat:
  • Crear consciencia de la necessitat i oportunitat de millorar.
  • Estableixi fites per la millora.
  • Crear plans per aconseguir els objectius.
  • Proporcionar capacitació.
  • Executar projectes per resoldre problemes.
  • Informe sobre el progrés.
  • Donar un reconeixement per l’èxit.
  • Comunicar els resultats.
  • Portar el compte
  • Mantenir l’impuls de millora.

Kaoru Ishikawa (1915 – 1989)

Kaoru Ishikawa va ampliar conceptes d’altres gurús de qualitat, afegint-hi altres significats. A més, va introduir conceptes, com ara:

Tracta la qualitat i la millora contínua com una filosofia d’anàlisi i planificació fonamental de tota la companyia

Philip B. Crosby (1926 – 2001)

De les seves aportacions, en destaquem les 6C de Crosby:

 1. Comprensió: Comença al nivell directiu, amb la identificació i comprensió total dels quatre principis fonamentals de l’administració per qualitat, i acaba amb la comprensió de tot el personal.
 2. Compromís de l’organització, liderada per Direcció, estableix un compromís amb la qualitat i amb els seus quatre principis fonamentals.
 3. Competència: Per aconseguir la competència, es defineix un mètode o pla en l’organització, que garanteixi que tots entenen i tenen oportunitat de participar en la millora de la qualitat.
 4. Comunicació: L’organització ha de comptar amb un pla de comunicació que ajudi a documentar i difondre les històries d’èxit.
 5. Correcció: La correcció implica comptar amb un sistema formal que inclogui tots els departaments i empleats, perquè ataquin els problemes d’incompliment.
 6. Continuïtat: Per a garantir la continuïtat la qualitat ha de ser prioritària entre els aspectes importants del negoci.
About Jordi Gabarró Sust 156 Articles
És consultor en sistemes de gestió a EmasConsultors, amb més de 20 anys d’experiència. Té àmplia experiència en tot tipus de sectors, destacant les platges i el turisme, tant a la gestió ambiental, qualitat com la responsabilitat social. EmasConsultors és una consultoria estratègica i de sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.