OEA seguretat de la cadena de subministrament

OEA i la ISO 28000 per la Seguretat de la Cadena de Subministrament

1. Beneficis de la Seguretat de la Cadena de Subministrament Entenem com a seguretat de la cadena de subministrament, al conjunt de recursos i processos que comença amb la provisió de matèries primeres i s’estén fins al lliurament de productes o serveis a l’usuari final, gràcies al comerç internacional a través dels diferents mitjans de …

OEA i la ISO 28000 per la Seguretat de la Cadena de Subministrament Llegeix més »

Indicadors KPI

KPI: l’elecció d’indicadors clau de rendiment

KPI i indicadors ISO Els KPI son indicadors clau de rendiment de l’organització. Els KPI han de ser els paràmetres essencials que permeten controlar el rendiment i avaluar l’èxit d’una organització. L’elecció dels KPI es basa en una bona comprensió del que és important per a l’organització i a cada un dels seus processos, per …

KPI: l’elecció d’indicadors clau de rendiment Llegeix més »

sistema de qualitat i millora continua

Fases per implantar un sistema de qualitat útil i àgil

1. Sistema de Qualitat per la productivitat i millora continua Un sistema de qualitat amb certificat ISO 9001, basats en la millora continua d’acord amb el Cicle de Deming o PDCA busquen augmentar la productivitat. La productivitat és un dels indicadors més importants per la Direcció, el comportament dels negocis, empreses, entitats i organitzacions. La …

Fases per implantar un sistema de qualitat útil i àgil Llegeix més »

ciberseguretat - seguretat de la informació

Sistema de Seguretat de la Informació: Termes i definicions

Termes i definicions d’un “Sistema de Seguretat de la Informació” – “SGSI“: Actiu: Qualsevol be que té valor per l’organització (ISO 13335). La seva gestió es pot optimitzar amb un “Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació” o “SGSI” segons ISO 27001, implantat amb la nostra consultoria ISO. Disponibilitat. Es refereix a la …

Sistema de Seguretat de la Informació: Termes i definicions Llegeix més »

ciberseguretat - seguretat de la informació

Ciberseguretat per minimitzar les ciberamenaces

Sistemes de gestió per minimitzar ciberamenaces. Encara hi ha moltes organitzacions que pensen erròniament que la informació que tenen i la que manipulen no és interessant per ningú. L’augment de l’externalització dels serveis, l’ús del cloud computing, la informàtica mòbil, el teletreball obliga a gestionar de forma adequada la ciberseguretat de la seva informació corporativa …

Ciberseguretat per minimitzar les ciberamenaces Llegeix més »

màrqueting online i xarxes socials

Màrqueting online i xarxes socials : Suport al Pla de Màrqueting

Canals del màrqueting online i xarxes socials Entenem com accions de màrqueting online i xarxes socials aquelles accions de màrqueting que fem per qualsevol dels canals següents: Web corporativa que serà la referència del seu màrqueting online i l’activitat de les xarxes socials. Blog. Para fer el blog, pot fer servir eines com blogger o wordpress. …

Màrqueting online i xarxes socials : Suport al Pla de Màrqueting Llegeix més »

UNE 412001 gestió del coneixement

La gestió del coneixement i ISO 9001

Què és la gestió del coneixement? La gestió del coneixement (en anglès knowledge management) busca que cada col·laborador de l’empresa sàpiga el que l’altra coneix, amb l’objecte de millorar els resultats. Preten de transferir el coneixement des de on es genera fins al lloc on es farà servir. Implica el desenvolupament de les competències necessàries …

La gestió del coneixement i ISO 9001 Llegeix més »

pla de màrqueting

Pla de màrqueting per aprofitar les oportunitats de negoci

El Pla de màrqueting ajuda a adaptar-se al mercat Vendre mai és fàcil, en època de crisi encara més difícil. Per aconseguir vendre cal adaptar-se als nous escenaris i canvis que comporten els nous hàbits i perfils de consum dels clients. El pla de màrqueting és l’eina que ho aconsegueix. El pla de màrqueting és …

Pla de màrqueting per aprofitar les oportunitats de negoci Llegeix més »

Gestió del risc

Gestió del risc: Pla de continuïtat del negoci i Pla de contingència

La gestió del risc com una part de la gestió per processos. La norma ISO 9001 reforça la gestió per processos i la gestió del risc. Recull la necessitat d’identificar els elements d’entrada i els resultats esperats de cada procés així com la necessitat d’indicadors per avaluar l’eficàcia dels processos, justificant encara més la integració …

Gestió del risc: Pla de continuïtat del negoci i Pla de contingència Llegeix més »