gestió de compres de valor afegit

UNE 15896 de gestió de compres de valor afegit

Gestió de compres de valor afegit

A l’actualitat, la Gestió de compres s’enfronta a un escenari més competitiu amb un nombre més gran d’actors i riscos a adquirir riscos a l’adquisició de materials, articles i serveis. Per això recomanem integrar al seu certificat ISO 9001 de qualitat els requisits de la gestió de compres. Podem ajudar-lo a aconseguir amb els nostres serveis de consultoria ISO. La norma UNE 15896 Gestió de Compres de Valor Afegit, està dirigida a organitzacions que vulguin millorar la Gestió de les Compres amb l’objectiu de ser més eficients, optimitzar recursos, reduir costos i augmentar la competitivitat i els beneficis. Els requisits de la norma l’ajudaran a organitzar el departament de compres, definint procediments i establint criteris d’actuació que assegurin les bones pràctiques a la gestió de compres. La norma “UNE 15896 – Gestió de compres de valor afegit” és una norma certificable. Es pot integrar amb un certificat ISO.

Camp d'aplicació, objectius i conceptes generals

 • Estructura i requisits:
 • Requisits del sistema de gestió
 • Responsabilitat de compres de valor afegit
 • Responsabilitat de la gestió de compres
 • Equip de compres i gestió de subministre
 • Gestió del procés estratègic de compres i gestió de subministre
 • Gestió del procés operacional de compres.
 • Entorn de l’organització
 • Millora continua.

Consultoria ISO amb valor afegit

Podem ajudar-lo a integrar els requisits de la norma UNE 15896 a la seva organització a partir dels següents serveis:

 • Certificat ISO integrat. Aconsegueixi la certificació ISO 9001 integrada amb els requisits per gestionar les compres amb valor afegit.
 • Auditoria ISO interna o  a proveïdors enfocats a integrar els requisits de la norma UNE 15896.
 • Outsourcing estratègic pel manteniment de la ISO i integrar els requisits per gestionar compres amb valor afegit al seu certificat ISO.
 • Formació ISO, a mida de les seves necessitats: “In Company”, “Online” o “Mixta”
Garantia d’èxit, més de 20 anys d’experiència ens avalen.