Posicionament web i certificat ISO 9001

Posicionament web i certificat ISO 9001

Posicionament web i certificat ISO 9001?

Posicionament web i certificat ISO 9001 estan molt lligats. El posicionament web ajuda a tenir visites a la web. Si aquestes visites són de qualitat, poden ajudar molt a la millora continua del certificat ISO 9001:

  • Context de l’organització. Una forma de conèixer els  context és investigar en webs semblants. Si sabem com ens posiciona Google, sabrem les webs que s’assemblen a nosaltres i per son part del nostre context.
  • Política de qualitat (punt 5.2. de la norma ISO 9001). Una política de qualitat ben feta inclou els conceptes i les paraules clau sobre els que ens volem diferenciar, i per tant que són importants en posicionar-nos a través del màrqueting digital. Tenir visites a la web pot ser un indicador conforme estem comunicant correctament el nostre valor.
  • Comunicació amb el client (8.2.1. de la ISO 9001). El posicionament web facilita la comunicació amb el client en trobar-nos més fàcilment. Gràcies a aquesta comunicació, ens és més fàcil detectar necessitats dels clients així com els requisits que cal que compleixin els productes i serveis.
  • Disseny i desenvolupament dels productes i serveis. (punt 8.3. de la ISO 9001) Les visites a la web, aconseguides gràcies al posicionament web poden ser les visites a la web, una font d’entrades important pel disseny i desenvolupament.
  • Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació. Amb les eines de màrqueting digital com ara “Google Analytics” i “Google Webmasters” es detectem inquietuds, necessitats i expectatives. Analitzant les visites coneixem millor als nostres clients.
  • Satisfacció del client. La web és una eina per gestionar les enquestes de satisfacció.  

Serveis de posicionament web

Puc ajudar-vos a vincular el posicionament web amb el certificat ISO 9001 a partir dels serveis de:

  • Màrqueting digital per un posicionament web més eficient segons els principis de la política de qualitat
  • Gestió de xarxes socials. Gestionem les seves xarxes socials.
  • E-commerce, posem en marxa i gestionem el seu portal de comerç electrònic.
  • Formació ISO a mida de les seves necessitats: “In Company”, “Online” i “Mixte”

Consultors estratègics amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’èxits ens avalen.