ISO 14006

Norma d’Eco-disseny ISO 14006

Què aporta la norma ISO 14006?

La norma ISO 14006 és una eina que ajuda a través de l’ecodisseny a apostar per la innovació dels productes, no només per ajustar-se a les necessitats de la pròpia empresa i els seus clients, sinó també per millorar el comportament ambiental del productes, des de l’origen de les matèries primeres, passant per la seva fabricació i comercialització, l’ús en la seva vida útil i posterior disposició com a residu.

La norma ISO 14006 dóna les directrius per ajudar a establir, documentar, implantar, mantenir i millorar contínua a través de l’ecodisseny, com a part del certificat ISO 9001 i del certificat ISO 14001.

La norma ISO 14006 està pensada per fer-se servir en organitzacions amb certificat ISO 14001 però que necessiten ajuda per integrar el disseny ecològic en el desenvolupament de nous productes. Les directrius són aplicables a qualsevol organització. Està molt vinculat amb l’Anàlisi del Cicle de Vida.

ISO 14006 aplica als aspectes ambientals relacionats amb els productes que l’organització pugui controlar i aquells que poden influir.

Fases de l'ecodisseny segons ISO 14006

Les fases d’un projecte d’ecodisseny són:

  • Selecció del producte i determinació dels Factors motivant.
  • Determinació dels aspectes ambientals significatius del producte.
  • Generació de les Idees de millora i del plec de condicions per al desenvolupament del nou producte.
  • Desenvolupament d’alternatives conceptuals. Avaluació i Selecció.
  • Disseny de detall el nou producte
  • Definició de les accions de millora a futur per al producte i per a l’empresa
  • Campanya de llançament. Cal estar vinculat amb el pla de màrqueting.
  • Avaluació del projecte i els seus resultats.

Si vols, amb l’outsourcing estratègic t’ajudem a implantar la norma ISO 14006 sobre ecodisseny.

On es pot integrar l'ecodisseny?

Els requisits de l’ecodisseny son fàcilment integrables i compatibles amb: