Eines per vendre

Eines per vendre més i la ISO 9001

Aplicant les eines per vendre d’un certificat ISO 9001 ajuden tant a la millora continua com a vendre més. Ens permet ser més competitius i guanyar diners de forma sostenible en el temps.

Eines per vendre més

Et recomanem les següents eines per vendre més que pots fer servir sense massa dificultat:

  • Estableix objectius de venda. Un bon lloc és en el marc del Pla de màrqueting o fins i tot del certificat ISO 9001. Recomanem objectius estructurats amb accions i responsables. Cal fer-ne un seguiment periòdic. Poden estar integrats amb els objectius de qualitat.
  • Usa tots els canals de venda per generar vendes, com ara els propis clients, networking o el màrqueting digital i posicionament web. Explica bé què et diferencia de la competència. És part de la comunicació externa i coneixement de les parts interessades.
  • Decidir a qui ens dirigim. Cal decidir el perfil dels nostres clients per coneixer bé les seves necessitats i expectatives.
  • Com posar els preus correctes. Si poses un preu baix, atraus clients equivocats, treballes molt i guanyes poc. Si els preus son massa alts, potser no facturaràs el suficient.
  • Reputació. Treballa la teva reputació. Pot implicar estar certificat amb ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat laboral o en responsabilitat social.
  • Gestió i planificació del temps. La gestió eficient  del temps és una eina per vendre més. És molt recomanable una organització per blocs de tasques fixes que ajudi a estructurar l’agenda.
  • Formació en vendes. Cal tenir totes les competències requerides, tant en vendes com en qualitat. Com a venedor cal conèixer les motivacions dels nostres clients a comprar així com resoldre les seves objeccions.
  • Analitza la carteta de clients. Implica una anàlisi quantitatiu i qualitatiu. Permet establir esforços per optimitzar rutes i diversificar riscos. Es pot fer en el marc de la Revisió per la Direcció de la ISO 9001.