Normes ISO - Certificats ISO

Certificats ISO en xifres

ISO, Internatonal Standard Office

L’Organització Internacional d’Estandardització (ISO) és una organització independent formada per les Organitzacions d’estandardització de Les seves 164 països membres. És qui fa més normes que proporcionen estàndards internacionals que faciliten el comerç internacional entre països que després es converteixen en certificats ISO (els més habituals ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001).

Principals xifres d’ISO:

 • 162 països membres
 • 702 organitzacions internacionals treballant sobre multitud de temes
 • Més de 100. 000 experts implicats
 • 3.535 organismes tècnics (technical bodies)
 • 4.771 work items in progress
 • 1.827 projectes nous
 • 1.505 noves normes ISO al 2015, 21.133 normes en total que impliquen 940.797 pàgines
 • 2137 esborranys de normes

Evolució de certificats ISO 9001.

Els certificats ISO 9001 de gestió de qualitat, a nivell mundial, el 2015 ha assolit la xifra de 1.033.936 certificats ISO 9001 i es troba a 201 països. Encara que es pot dir que el numero de certificats està estabilitzat des de fa anys, ha augmentat la presencia de certificats ISO 9001 en més països.

El top ten dels certificats de la ISO 9001 és:

  • Xina amb 292.559 certificats
  • Itàlia amb 132.870 certificats
  • Alemanya amb 52.995 certificats
  • Japó amb 47.101 certificats
  • Regne Unit amb 40.161 certificats
  • Índia con 36.305 certificats
  • Estats Units amb 33.103 certificats
  • Espanya amb 32.730 certificats
  • França amb 27844 certificats
  • Romania amb 20.524 certificats.

 

Els certificats ISO 14001 a examen.

En relació amb els certificats ISO 14001 comptabilitzats al món, s’arriba a la xifra de 319.324 y una presencia en 201 països, igual que amb la certificació ISO 9001. Tant la tendència de numero de certificats ISO 14001 com de presència de països, des del 2012 tendeix a pujar.

Els països on hi ha més certificats ISO 14001 son:

 • Xina amb 114.303 certificats
 • Japó amb 26.069 certificats
 • Itàlia amb 22.350 certificats
 • Regne Unit amb 17.824 certificats
 • Espanya amb 13.310 certificats
 • Romania amb 10.581 certificats
 • Alemanya amb 8.224 certificats
 • França amb 6.847 certificats
 • Índia amb 6.782 certificats
 • Estats Units amb 6.067 certificats

La Norma ISO 27001 sube posiciones

La presencia de certificats ISO 27001 de seguretat de la informació al món en relació a l’any anterior puja de les 23.005 de l’any 2014 a les 27.536 a l’any 2015. La presència en numero de països també tendeix a pujar, dels 109 països al 2014 als 150 països en el 2015.

D’aquesta forma, el top ten queda de la Norma ISO 27001 queda de la següent forma:

 • Japó amb 8.240 certificats
 • Regne Unit amb 2.790 certificats
 • Índia amb 2.490 certificats
 • Xina amb 2.469 certificats
 • Estats Units amb 1.247 certificats
 • Romania amb 1.078 certificats
 • Itàlia amb 1.013 certificats
 • Alemanya amb 994 certificats
 • Taiwan amb 939 certificats
 • Espanya amb 676 certificats

 

La Norma ISO 50001 agafa més rellevància

El 2015 hi havia 11.985 certificats ISO 50001, marcant una clara diferencia positiva amb els 6.765 que es registraven per l’any 2014. La seva presència a nivell global també creix, encara que més lleument, dels 80 països a l’any 2014 als 97 de l’any 2015.

El top ten de certificats de la Norma ISO 50001 queda de la següent forma:

 • Alemanya amb 5.931 certificats
 • Regne Unit amb 1.464 certificats
 • França amb 500 certificats
 • Itàlia amb 470 certificats
 • Índia amb 405 certificats
 • Espanya amb 390 certificats
 • Estats Units amb 310 certificats
 • Xina amb 262 certificats
 • Àustria amb 220 certificats
 • Tailàndia amb 138 certificats

Últimes xifres

No podem acabar aquest llistat de xifres sense mencionar altres normes ISO rellevants com ara:

 • Norma ISO 22000, Sistema de Gestió de la Iniquitat dels aliments, amb 32.000 certificats dels que a Espanya n’hi ha 600 i una presencia en 167 països.
 • Norma ISO 22301, Sistema de Gestió de la Continuïtat del Negoci, presenta un clar ascens de la seva rellevància, aconseguint la xifra de 3.133 certificats i presencia a 96 països.
 • Norma ISO 13485 relacionada amb els serveis mèdics que disposa de 26.000 certificats per l’any 2015 i una presència a 113 països.

 

Podeu consultar totes aquestes xifres a “Enquesta certificats ISO“.