màrqueting online i xarxes socials

Xarxes Socials i Qualitat ISO 9001

Xarxes Socials i Qualitat 9001

Una correcte gestió i publicació de continguts a les Xarxes Socials està vinculat amb un certificat ISO 9001. La gestió i publicació de continguts de qualitat pot ser més àgil i fàcil si tenim clares les bases de les Xarxes Socials i les eines associades amb elles:

Gestió ràpida de les xarxes socials vinculat amb ISO 9001

1. Monitorització de la marca.

Cal saber en tot moment qui està mencionant la nostre marca, on i què diu. Per saber-ho son de gran ajuda les notificacions pròpies de les xarxes socials.

Per seguir a temps real l’activitat de les xarxes socials i atendre a les comunicacions, activa sols aquelles notificacions i avisos que t’interessin. D’aquesta forma millorarà la teva productivitat.

Recomanem fer servir eines d’escolta activa i monotorització de marca com ara Mention, Social Mention, Talkwalker o Google Alerts.

La monotorització de la marca és útil pels següents requisits de la ISO 9001: detectar incidències, reclamacions i el nivell de satisfacció dels clients.

2. Resposta a interaccions

Una de les activitats més imprescindibles per gestionar adequadament la presencia online d’una marca als Social Media és atendre a la comunitat. Els usuaris fan preguntes, contesten a les publicacions de la marca i, en definitiva, volen interactuar amb ella. Per això és important reaccionar en temps i forma.

Per agilitzar aquesta tasca, et serà de gran ajuda tenir en compte un “Pla d’Actuació” a les Xarxes Socials, que tingui en compte els supòsits més habituals. T’estalviarà molt temps a donar les respostes.

Si interactuem adequadament aconseguirem una satisfacció del client més gran, eina imprescindible per fidelitzar-los.

3. Publicar a Xarxes Socials de forma efectiva: la curació de continguts

Donada la gran quantitat d’informació que es publica a internet és molt important elegir què publicar. No sols es tracta de buscar al nostre sector, ja que la nostra competència genera continguts, que a la majoria dels casos no ens interessa compartir.

A més, consultar directament les fonts que ja coneix no garanteix que totes les publicacions siguin vàlides. Cal filtrar els continguts, com més exhaustivament, millor.

4. Filtrar els continguts, quan més exhaustiu millor

Per completar-ho, hem de tenir en compte que Twitter (amb contingut a temps real) i YouTube (amb continguts de video). Per això cal revisar el que es publica en aquests medis.

Ready4Social és una eina que permet obtenir continguts de feeds, hashtags i comptes de Twitter i canals de YouTube per programar-los a les teves Xarxes Socials.