sistema integrat de gestió - certificat integrat de gestió

Sistema integrat de gestió ISO 9001, 14001 i 45001

Sistema Integrat de Gestió per la millora del certificat ISO Qualsevol empresa amb un certificat ISO que integri més d’una norma (com ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental i ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral ) cal que tinguin un Sistema de gestió integrat. Integrant els processos en un únic sistema …

Sistema integrat de gestió ISO 9001, 14001 i 45001 Llegeix més »