Transició de la ISO 9001:2008 a la nova ISO 9001:2015

En aquest post analitzarem el document de la IAF  Transition Panning Guidance for ISO-9001:2015 on es descriu com cal fer la transició de la ISO 9001:2008 a la versió ISO 9001:2015.

Aquest document planteja que en el cas que la ISO 9001:2015 quedi tal i com es va plantejar el setembre del 2015. Es tindran tres anys per fer la transició de la ISO 9001:2008 a la versió ISO 9001:2015, sense que sigui necessari certificar-se immediatament segons la nova norma ISO 9001, ni que canviem les auditories de seguiment a la nova versió de la ISO 9001. Per exemple si ens varem certificar el juliol del 2015, els tres anys de certificació i les auditories de seguiment es poden fer seguint la versió ISO 9001:2008, fent la re-certificació del 2018 segons el model ISO 9001:2015.

Després que entri en vigor la nova versió ISO 9001, tindrem 18 mesos per poder-nos certificar segons la versió del 2008 o la del 2015. Hem de tenir en compte que tots els certificats ISO 9001:2008 caducaran 3 anys després d’entrar en vigor la versió ISO 9001:2015. Un cop passats els 18 mesos, sols podrem certificar-nos segons la norma ISO 9001:2015.

Per tant, recomanem tenir en compte:

  • L’actual esborrany de la a versió ISO 9001:2015, encara que no se n’esperen molts, poden tenir canvis. Encara no es coneix quan es publicarà definitivament la nova versió de la ISO 9001.
  • És important anar capacitant al personal involucrat i tenir un pla de transició per fer aquests canvis, considerant que qui treballi amb una certificadora acreditada, hauran de tenir en compte aquest pla i durant les seves auditories de seguiment de la certificació ISO 9001 es tindran en compte.
  • Cal qualificar al personal involucrat en auditories segons la nova versió de la norma ISO 9001.
  • Un sistema de gestió de qualitat basat en la versió del 2008 no deixa de “funcionar”. Amb la versió de la ISO 9001:2015, es pot seguir fent servir i en paral·lel anar fent la transició donat que hi ha moltes coses que segueixen iguals. La ISO 9001 versió 2015 té una nova estructura. Requereix més evidencies de la implicació de Direcció, s’enfoca més a identificar riscos i en el control dels resultats obtinguts, sempre d’acord amb els vuit principis de la gestió de qualitat.

Necessites ajuda per adaptar-se a la nova ISO 9001?