certificat ISO amb acreditació

Certificat ISO amb acreditació?

Què aporta un certificat ISO amb acreditació?

Un certificat ISO amb acreditació aporta beneficis a l’empresa:

  • Augmenta la confiança dels seus clients si saben que té un certificat ISO acreditat. Implica clients més satisfets i per tant és més fàcil de vendre, d’acord amb el pla de negoci. Es redueix el control de qualitat que ens fan els clients i és més fàcil fer acords de qualitat concertada amb ells.
  • Facilita l’exportació. Un certificat ISO amb acreditació ajuda a guanyar quota de mercat en facilitar l’accés a mercats exteriors, ajudant a complir el pla de màrqueting internacional. Ajuda a a reduir els costos dels fabricants i exportadors en reduir o eliminar la necessitat de repetir el certificat ISO i proves al país on es vulgui vendre.
  • Minimitza riscos. Una empresa amb certificat ISO acreditat redueix el risc de produir o proveir un producte defectuós. Redueix el risc de devolucions de clients que no accepten avaluacions sense acreditació. En cas de litigi, el certificat ISO acreditat demostra que ha pres precaucions, en seleccionar i contractar una certificació ISO competent. El certificat ISO amb acreditació ajuda a implantar eficientment el Pla de Continuïtat del Negoci.
  • Millora la imatge. Un certificat ISO acreditat implica fiabilitat i reconeixement. El certificat ISO acreditat augmenta la confiança dels clients, augmentant el valor de la marca tant de l’empresa com dels productes o serveis.

Qui acredita les certificadores?

Les “Entitats d’Acreditació” acrediten a les certificadores per que puguin fer un certificat ISO acreditat.

Les principals “Entitats d’Acreditació” de les certificadores ISO a Europa son: