ISO 13009 qualitat de les platges

Qualitat de les platges, banderes i certificacions

Què implica la qualitat de les platges?

La qualitat de les platges fan que quan hi vas, tinguis ganes de tornar-hi. Cada vegada està més valorada, perquè:

 • L’usuari de la platja ha canviat i busca platges diferents, amb personalitat, dinàmiques segures, capaces de generar una bona experiència i la interacció social.
 • La gestió de les platges és complexa perquè hi intervenen moltes administracions.
 • Hi ha una demanda de transparència i optimització de recursos que implicant noves estructures organitzatives a la gestió local implantant una gestió integral i integrada, ambientalment sostenible.
 • La qualitat implica satisfer als usuaris i els seus grups d’interès.
 • Professionalització i lideratge
 • Millora continua dels serveis i de la qualitat.

Normalment visualitzem la qualitat de les platges perquè té certificats, reconeixements i banderes.

Què volen dir les banderes que hi ha a la platja?

Normalment quan anem a la platja veiem moltes banderes que indiquen la qualitat de les platges. Sabem què vol dir cada una d’elles?

 • Bandera Estat de la Mar sobre la idoneïtat del bany. Mesura l’estat del mar, no la qualitat a les platges. Es segueixen es criteris establerts per la Generalitat de Catalunya: Bandera verdaBandera groga i Bandera vermella.
 • Bandera Blava. És el reconeixement més conegut pels usuaris i turistes. Implica una auditoria anual. Allà es verifica el compliment dels requisits de la Bandera Blava, no valorant la millora continua de la platja. 
 • Bandera ISO. El certificat ISO 9001 (implica la gestió de la qualitat enfocada als processos de la platja) i el certificat ISO 14001 (Gestió ambiental) impliquen la millora continua dels serveis i de la gestió ambiental de les platges.
 • Bandera EMAS. És el reconeixement més prestigiós de gestió ambiental. Quan es vol obtenir la verificació EMAS, cal fer una Declaració Ambiental on consten els resultats i les millores ambientals. Aquesta Declaració és un document públic, ja que l’EMAS implica una aposta per la comunicació i la transparència cap a l’opinió pública.
 • Bandera Q de Qualitat Turística, d’acord amb la norma ISO 13009. La “Q” implica una auditoria estricte sobre la qualitat de les platges. Té en compte tots els serveis que afecten als seus usuaris: serveis de neteja i recollida selectiva de residus, seguretat i salvament, informació, qualitat de les aigües i sorra, instal·lacions i equips, a més d’accessos i oci. La Q de Qualitat assegura als usuaris de la platja, la millor experiència turística possible.
 • Bandera SICTED. El Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins (SICTED) acredita que el destí, inclosa la platja, està pensat perquè l’usuari tingui una experiència i satisfacció excel·lent.