ISO 14001 gestió ambiental ISO 14050

ISO 14050 Gestió Ambiental, conceptes i definicions

Conceptes de la gestió ambiental

La norma ISO 14050 és important perquè unifica la terminologia de la gestió ambiental en incloure tant els conceptes com les definicions relatives a la gestió ambiental. Gràcies a la norma ISO 14050, la comunicació vinculada amb la gestió ambiental millora i és més efectiva, en haver una definició comuna dels conceptes i definicions vinculades amb la gestió ambiental.

Els conceptes i definicions de la gestió ambiental, de les normes ISO que provenen, en destaquem:

 • ISO 14001 – Sistema de gestió ambiental. Especificacions amb orientació pel seu ús.
 • ISO 19011 – Auditories dels sistemes de gestió.
 • ISO 14025 – Etiquetes ecològiques – Declaració ambiental de producte.
 • ISO 14044 – Anàlisis de cicle de vida. Requisits i directrius.
 • ISO 14045 – Avaluació de l’eco-eficiència del sistema del producte. Principis, requisits i directrius.

La norma ISO 14050 sobre conceptes i definicions vinculats amb la gestió ambiental, inclou:

 • Conceptes i definicions generals vinculats amb la gestió ambiental.
 • Conceptes i definicions relacionats amb els sistemes de gestió ambiental.
 • Consideracions i definicions vinculats amb auditories internes del certificat ISO de gestió ambiental.
 • Conceptes i definicions relacionats amb el sistema producte
 • Criteris i definicions vinculats amb l’anàlisi del cicle de vida (ACV).
 • Conceptes i definicions relacionats amb etiquetes ecològiques.

Cada un d’aquests sis blocs de la norma ISO 14050, incorpora els seus conceptes i definicions vinculats.

Serveis de consultoria ISO de gestió ambiental

 • Certificat ISO de gestió ambiental (ISO 14001 o EMAS) integrat a l’estratègia i el pla de negoci.
 • Auditoria ISO interna o a proveïdors del seu sistema de gestió ambiental
 • Outsourcing ISO pel manteniment del certificat ISO. Qualsevol norma: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i altres normes.
 • Formació ISO a mida de les seves necessitats. Formació “In Company”, “Online” i “Mixta”

Consultoria ISO amb garantia d’èxit. Més de 15 anys d’experiència en certificats ISO ens avalen.