Direcció a la ISO 9001

Com implicar Direcció a la ISO 9001 de qualitat?

Compromís de Direcció a la ISO 9001

El lideratge de la Direcció a la ISO 9001 és essencial per executar amb èxit el pla de negoci. La norma ISO 9001 hi ajuda a partir de:

  • Política. La política de qualitat, encara que no sigui un requisit de la ISO 9001, hauria d’incloure la missió, visió i valors de l’organització.
  • Objectius. Interessen els objectius de qualitat a Gerència? Nosaltres els sabem fer interessants considerant els objectius del pla estratègic en objectius de qualitat.
  • Indicadors de processos. Per què no convertir els indicadors de la norma ISO 9001 en el quadre de mando? Provoca l’interès de gerència pel certificat ISO 9001

Norma ISO 9001: Lideratge de Direcció

En un certificat ISO 9001 que funciona gerència el lidera i s’involucra en ell. La norma ISO 9001, té el capítol “Lideratge” en e que es desenvolupen les responsabilitats de la Direcció. Implica:

  • Demostrar la implicació de Direcció a les activitats clau del sistema de gestió de qualitat enlloc d’assegurar-se que la certificat ISO 9001 funciona gràcies al Representant de la Direcció. La norma ISO 9001 deixa de funcionar de forma independent, amb una estructura dedicada expressament a la qualitat.
  • Integrar el certificat ISO 9001 a la planificació estratègica. La norma ISO 9001 integra els processos i objectius estratègics d’acord amb el pla de negoci, pla de màrqueting o el pla estratègic. D’aquesta forma es facilita implicar a la resta de persones en l’eficàcia del seu treball.
  • Conèixer l’entorn. Al certificat ISO 9001 cal planificar els processos considerant entre altres coses: l’entorn competitiu, les tecnologies que hi ha, el marc legal en el que operem o els valors corporatius.
  • Enfoc al client. L’empresa i la norma ISO 9001 estan dirigides cap al client, garantint que es compleixen els seus requisits i expectatives sobre els nostres productes i serveis.

Per assegurar el lideratge de direcció i implantar els requisits de la norma ISO 9001:2015 nosaltres recomanem fer servir eines com consultoria ISO , auditoria ISO o formació ISO que pot ser bonificada.