Com implicar Direcció a la ISO 9001 de qualitat?

Direcció a la ISO 9001

Compromís de Direcció a la ISO 9001

El lideratge de la Direcció a la ISO 9001 és essencial per executar amb èxit el pla de negoci. La norma ISO 9001 hi ajuda a partir de:

  • Política. La política de qualitat, encara que no sigui un requisit de la ISO 9001, hauria d’incloure la missió, visió i valors de l’organització.
  • Objectius. Interessen els objectius de qualitat a Gerència? Nosaltres els sabem fer interessants considerant els objectius del pla estratègic en objectius de qualitat.
  • Indicadors de processos. Per què no convertir els indicadors de la norma ISO 9001 en el quadre de mando? Provoca l’interès de gerència pel certificat ISO 9001.

Norma ISO 9001: 2015 : Lideratge de Direcció

En un certificat ISO 9001 que funciona gerència el lidera i s’hi involucra. Per aconseguir-ho, a la nova norma ISO 9001, la “Responsabilitat de la Direcció” es converteix en “Lideratge”. Implica:

  • Demostrar la implicació de Direcció a les activitats clau del sistema de gestió de qualitat enlloc d’assegurar-se que la certificat ISO 9001 funciona gràcies al Representant de la Direcció. La norma ISO 9001 deixa de funcionar de forma independent, amb una estructura dedicada expressament a la qualitat.
  • Integrar el certificat ISO 9001 a la planificació estratègica. La norma ISO 9001 integra els processos i objectius estratègics d’acord amb el pla de negoci, pla de màrqueting o pla financer. D’aquesta forma es facilita implicar a la resta de persones en l’eficàcia del seu treball.
  • Conèixer l’entorn. Al certificat ISO 9001 cal planificar els processos considerant entre altres coses: l’entorn competitiu, les tecnologies que hi ha, el marc legal en el que operem o els valors corporatius.
  • Enfoc al client. L’empresa i la norma ISO 9001 estan dirigides cap al client, garantint que es compleixen els seus requisits i expectatives sobre els nostres productes i serveis.

Per assegurar el lideratge de direcció i implantar els requisits de la norma ISO 9001:2015 nosaltres recomanem fer servir eines com consultoria ISO , auditoria ISO o formació ISO que pot ser bonificada.

About Jordi Gabarró Sust 155 Articles
És consultor en sistemes de gestió a EmasConsultors, amb més de 20 anys d’experiència. Té àmplia experiència en tot tipus de sectors, destacant les platges i el turisme, tant a la gestió ambiental, qualitat com la responsabilitat social. EmasConsultors és una consultoria estratègica i de sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.