CEPA Certified Certification

1. Beneficis de la certificació CEPA.

La certificació CEPA ajuda a promoure i valorar la qualitat dels serveis de l’ “Operador de Control de Plagues” en el maneig de plagues:

 • Obtenir un avantatge competitiu: aquesta certificació demostra la professionalitat de l’Operador de Control de Plagues (PCO) i aporta valor als seus
  clients, ja sigui en l’elaboració d’aliments, el comerç minorista,
  hostaleria, serveis públics …
 • Certificació reconeguda: Després de compliment de la certificació CEPA, se li atorgarà un certificat de Kiwa, que és un reconegut a tot el món com un símbol del
  compromís de professionalitat com a “Operador de Control de Plagues”.
 • Garantia de satisfacció i respecte ambiental. La cerificació CEPA demostrael teu negocirendiment,oferirgarantiesde la seva atenciócap al públiciel mediambient.
 • Optimitzi els seus certificats, integrant els requisits de la certificació CEPA amb altres normes com ara ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001, per tal de tenir un sistema integrat de gestió que contribueixi a millorar els seus mètodes de treball i l’eficiència, en benefici dels seus empleats i els seus clients.

2. Requisits de la Certificació CEPA.

CEPA Certified – Certified Professional Pest Management

És un procésperavaluar els seusserveisprofessionalsper a:

 • Competènciadelespersonesinvolucradesen la prestació delservei de controlde plaguesEl seu servei, des de la sol·licituddel client a travésde l’eficàciadel seguiment.Enregistramentde serveien tot el procés
 • Per tald’adoptar unsistemade gestióde qualitatreconegutiaccessibleper totes les midesdePCO,la rutaés serCEPACertificat: Basat enel CEN16.636, la normaeuropeade qualitatper al maneigde plaguesDesenvolupatperCPO“, per alsprofessionalsde Gestióde Plagues.

Per què el podem ajudar per aconseguir la certificació?

 • Experiència tècnica: Tenim experiència en biocides i plaguicides, ajudant a milers d’empreses a complir amb les normes nacionals o normes existents. Els nostres auditors seleccionats CEPA certificats estan entrenats específicament en el maneig de plagues.
 • Àmplia xarxa: La nostra xarxa d’auditors capacitats assegura que tenim tant l’experiència internacional i un profund coneixement de les normes locals.
 • Independència i competència reconeguda: Bureau Veritas Certification ofereix; qualitat, medi ambient, i la certificació de sistemes de gestió de la seguretat.

3. Més informació Certificació CEPA: