Comitès Tècnics de Normalització de normes ISO

Els Comitès Tècnics de Normalització o CTN de normes ISO són organismes de normalització que coordinen i elaboren normes. En primer lugar, busquen un llenguatge comú per tal de facilitar la comunicació entre les parts. A més a més, persegueixen un equilibri socioeconòmic amb l’objectiu de beneficiar a tots els implicats. Finalment, fomenten la confiança entre clients i proveïdors a través de l’adopció de normes consensuades.

Comitè Tècnic CTN 66 de qualitat

El Comitè CTN 66/SC 1 és un dels CTN més rellevants de normes ISO. S’enfoca en la gestió de la qualitat i avaluació de la conformitat. Algunes de les normes elaborades pel comitè CTN 66 són:

 • UNE-EN ISO 9001Requisits Sistemes de gestió de la qualitat.
 • ISO 9004: Qualitat d’una organització. Orientació per a aconseguir l’èxit sostingut.
 • UNE-EN ISO 10004: Gestió de la qualitat. Satisfacció del client. Directrius per al seguiment i el mesurament.
 • ISO 10005: Directrius per als plans de la qualitat.
 • ISO 10010: Orientació per a comprendre, avaluar i millorar la cultura de la qualitat.
 • UNE-EN ISO 10013: Orientació per a la informació documentada.
 • ISO 10014: Gestió d’una organització per a resultats de qualitat. Orientació per a obtenir beneficis financers i econòmics.
 • ISO 10019: Directrius per a la selecció de consultors de sistemes de gestió de la qualitat i la utilització dels seus serveis.

Comitè Tècnic CTN 150 de gestió ambiental

El Comitè CTN 150 es dedica a la gestió ambiental. Entre les normes elaborades per aquest comitè s’inclouen:

 • ISO 14001: Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb orientació per al seu ús.
 • ISO 14004: Directrius generals sobre principis, sistemes i tècniques de suport.
 • EN ISO 14015: Avaluació ambiental d’emplaçaments i organitzacions (EAE).
 • ISO 14020: Etiquetatge i declaracions ambientals. Principis generals.
 • ISO 14031: Avaluació de l’acompliment ambiental.
 • EN ISO 14044: Anàlisi del cicle de vida. Requisits i directrius.
 • ISO 14046Petjada de l’aigua. Principis, requisits i directrius.
  • ISO 14064-1: Gasos d’efecte d’hivernacle. Quantificació i l’informe de les emissions i remocions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Comitè Tècnic CTN 283 de seguretat laboral​

El Comitè CTN 283 elabora normes que garanteixen la seguretat i salut laboral. Entre les normes més importants desenvolupades per aquest comitè es troba:

 • ISO 45001: Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball. Requisits amb orientació per al seu ús.
 • ISO 45002: Directrius per a la implementació d’ISO 45001.
 • UNE-EN ISO 45003: Salut psicològica i benestar en el treball. Directrius per a la gestió de riscos psicosocials.
 • ISO 45006. Directrius per a la gestió de la seguretat i salut en el treball en la cadena de subministrament.