Canvi Climàtic i novetats a ISO

Canvi Climàtic i el Compromís d'ISO

Recentment, l’Organització Internacional de Normalització (ISO) i el Fòrum Internacional d’Acreditació (IAF) han anunciat una incorporació significativa en totes les normes de sistemes de gestió. Per tant, aquestes modificacions reflecteixen el compromís amb el canvi climàtic i la seva consideració dins del context dels sistemes de gestió.

Què implica aquest canvi?​

A partir d’ara, totes les normes de sistemes de gestió inclouran dos aclariments importants referents al canvi climàtic. En conseqüència, aquests aclariments no alteren l’oferta, la dimensió ni la vigència dels certificats; no obstant això, sí que han de ser tingudes en compte durant el procés d’implantació i avaluació de les normes.

Normes afectades

Entre les normes afectades s’inclouen, però no es limiten a:

Detalls de les incorporacions​

Les organitzacions hauran de considerar el canvi climàtic en dos punts específics:

  1. Context de l’organització: Les organitzacions, en primer lloc, han d’avaluar si el canvi climàtic és rellevant per a la seva comprensió com a entitat.
  2. Necessitats i expectatives de les parts interessades: A més, l’anàlisi ha d’incloure si el canvi climàtic és rellevant per a les necessitats i expectatives de les parts interessades.

Per tant, si s’identifica la seva rellevància, aquestes qüestions han d’incorporar-se en la planificació del sistema de gestió, la identificació de riscos i oportunitats, entre altres aspectes.

Aplicació immediata

Aquestes incorporacions tenen aplicació immediata per a les organitzacions amb sistemes de gestió implantats i certificats. Per tant, és crucial que en la pròxima auditoria, els auditors revisin com s’ha abordat aquest aspecte en el sistema de gestió de l’organització.

Sense nous certificats ni modificacions comercials

És important assenyalar que aquestes modificacions no comporten l’emissió de nous certificats ni canvis en la gestió comercial. A més, les normes mantenen el seu any de publicació original.