Informes de Sostenibilitat i Directiva 2022/2464

Informes de Sostenibilitat Corporativa

La Directiva Europea 2022/2464 europea CSRD sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa.

Defineix com les empreses han d’informar sobre els seus resultats vinculats amb la informació no financera i sostenibilitat perquè siguin precisos i comparables. La Directiva està vinculada amb el marc de la Economia Circular, el Pacte Verd Europeu i el Programa de Finances Sostenibles de la UE.

Es pretén que les empreses assumeixin la seva responsabilitat per les repercussions que tenen en la societat. La Directiva les oriuenta cap a una economia amb un alt compromís de Responsabilitat Social. Qualsevol persona interessada en la petjada ambiental i social podrà accedir a aquestes dades.

La informació a presentar està vinculada sobre la manera en què el seu model de negoci afecta a la seva sostenibilitat i sobre com influeixen en les seves activitats factors externs de sostenibilitat (com el canvi climàtic o les qüestions relatives als drets humans). D’aquesta manera, els inversors i altres parts interessades estaran millor preparats per a prendre decisions informades sobre qüestions de sostenibilitat. També té en compte els drets socials i els factors de governança.

La Directiva pretén orientar el capital privat cap al finançament de la transició ecològica i social, els mercats financers necessiten accedir a informació mediambiental, social i de governança fiable, pertinent i comparable.

Sistemes de gestió vinculats amb la sostenibilitat​

La Directiva 2022/2464 entén com a «factors de sostenibilitat»: tota informació relacionada amb qüestions mediambientals i socials, així com relatives al personal, i amb el respecte dels drets humans i la lluita contra la corrupció i el suborn.

Per ésto el deure de presentar informació sobre sostenibilitat està vinculada amb la memòria GRI o certificats de Responsabilitat Social com a SA 8000, SGE 21 Forética o IQNet SR10. També està relacionat amb certificats de gestió ambiental (ISO 14001 o EMAS) o certificacions de seguretat laboral com a ISO 45001. Altres reconeixements implicats són la Audutoria SMETA; Ecovadis o els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).