Petjada de carboni

Per què és important la Petjada de Carboni?​

És imprescindible incloure en l’estratègia plans d’acció per a reduir i/o compensar la seva Petjada de Carboni i emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI). Implica assumir el compromís per a reduir l’escalfament global.

La Llei 7/2021, de canvi climàtic i transició energètica estableix, l’obligació a calcular i publicar la seva petjada de carboni. Implica elaborar un pla de reducció d’emissions de GEI que inclogui “un objectiu de reducció, juntament amb mesures per a aconseguir-lo”.

La Llei 11/2018 en matèria d’informació no financera i diversitat, obliga a reportar informació i dades no financeres (EINF). Els EINF inclouen les emissions de carboni i respectius plans de reducció.

Finalment, els canvis efectuats en el Pla de Contractació Ecològica de l’Administració General de l’Estat, exigeixen que s’incloguin progressivament en els plecs i contractes efectuats, un criteri d’adjudicació que valori la inscripció de les organitzacions en el Registre de Petjada de carboni del MITECO o esquema similar.

Normes per a reportar Gasos d'Efecte d'hivernacle

Reporta les emissions de CO₂ i Gasos d’Efecte d’hivernacle seguint una de les metodologies i eines existents:

  • GHG Protocol – Normes dissenyades per a proporcionar un marc per a mesurar i informar sobre les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de manera que donin suport a les seves missions i objectius.
  • ISO 14064 – Gasos d’efecte d’hivernacle — Especificació amb orientació, per a la quantificació i l’informe de les emissions i remocions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI). Detalla els principis i requisits per al disseny, desenvolupament i gestió d’inventaris de GEI, i per a la presentació d’informes sobre aquests inventaris. Inclou els requisits per a determinar els límits de l’emissió i remoció de GEI, quantificar les emissions i remocions de GEI, i identificar les activitats o accions específiques a fi de millorar la gestió dels GEI.
  • ISO 14067 – Petjada de carboni de productes — Requisits i directrius per a quantificació. Especifica els principis, requisits i directrius per a la quantificació i l’informe de la petjada de carboni d’un producte (HCP). És coherent amb ISO 14040 i ISO 14044 d’Anàlisi de cicle de vida (ACV).