RSC Responsabilitat Social Corporativa

Responsabilitat Social Corporativa RSC, eina de futur.

1. Què aporta la Responsabilitat Social Corporativa?

La Responsabilitat Social Corporativa, com molts ja coneixereu, consisteix en realitzar accions per part de les empreses que beneficien a la societat i al seu entorn. La idea bàsica de la Responsabilitat Social Corporativa és que les organitzacions facin la seva activitat minimitzant els impactes negatius de la seva pròpia activitat i alhora afavorir a la societat.

En un món cada vegada més canviant i competitiu l’aplicació de la Responsabilitat Social Corporativa s’està convertint en un factor diferenciador que millora indubtablement la imatge corporativa de les empreses.

En els últims anys moltes empreses han inclòs en el seu pla de negoci la Responsabilitat Social Empresarial, integrant així com part integral en el funcionament de l’empresa.

Les grans empreses són les que estan empenyent aquest canvi en la gestió dels seus negocis. Veuen clar que és una inversió segura, de futur, que indubtablement incideix en la seva imatge corporativa. Al mateix temps són conscients de l’important impacte a la societat .

A la petita i mitjana empresa, però, li està costant més esforços integrar la Responsabilitat Social Corporativa a la seva estratègia negoci.

2. Requisits de la Responsabilitat Social Corporativa.

La responsabilitat social empresarial pot realitzar-se en diferents àmbits d’actuació. En destaquem:

Social i Laboral.
Implica respectar i protegir la Declaració Internacional de Drets Humans. A més, cal assegurar que no s’estan violant els drets amb la seva activitat laboral, i que es manté la llibertat d’associació i reconèixer el dret a la negociació col·lectiva. La Responsabilitat Social Corporativa també implica eliminar qualsevol forma de treball forçós, esclavitud laboral, i treball infantil així com eliminar qualsevol altra discriminació laboral.

Medi Ambient
La Responsabilitat Social Corporativa, en allò que falta la gestió ambiental implica recolzar les pràctiques preventives enfront els reptes ambients; establir iniciatives que promouen la responsabilitat empresarial. A la vegada, també implica recolzar el desenvolupament, implementació i difusió de tecnologia sostenible.

Comunicació i sistemes de gestió
La Responsabilitat Social Empresarial obliga a establir polítiques stakeholder i a formalitzar sistemes de gestió de la Responsabilitat Social Corporativa. El diàleg amb els inversionistes, clients, assessors, proveïdors i empleats és la clau per abordar les feines estratègiques i operatives. La memòria anual sobre Responsabilitat Social Corporativa és un element imprescindible per evidenciar i comunicar el compromís amb les partes interessades referent a oportunitats ambientals i socials de les organitzacions.

Clients i proveïdors
Implica la identificació dels punts crítics i les oportunitats no previstes a la cadena de subministre. El seu objectiu és identificar i avaluar aspectes potencialment negatius referents a la Responsabilitat Social que permeti prevenir-los.

3. Normes sobre Responsabilitat Social Corporativa.

Trobarà més informació sobre normes de Responsabilitat Social Empresarial a:

  • ISO 26000 sobre la gestió de la RSC. Aquesta norma desenvolupada per ISO té com objectiu orientar a les organitzacions sobre com implantar la Responsabilitat Social Empresarial.
  • Global Reporting Initiative GR 4 – Memòries de Sostenibilitat de Global Reporting Initiative. El GRI està motivat per les pressions dels inversors, polítiques socials i ambientals dels diferents països. Unifica les memòries econòmiques, ambientals i socials.
  • SGE21 Forética – Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable

La Responsabilitat Social Corporativa és fàcilment integrable a un sistema de gestió certificat segons la norma ISO 9001, ISO 14001 o ISO 45001. Un sistema de gestió “sense papers” amb un Software ISO “on line” li facilitarà el seu manteniment i gestió de cara la millora continua.