màrqueting online i xarxes socials

Màrqueting online i Xarxes Socials integrats a la ISO 9001

Entenem per màrqueting online i xarxes socials aquelles accions de màrqueting que fem per qualsevol dels medis digitals següents:

 • Web corporativa que serà la referencia del seu marketing online i l’activitat de les xarxes socials.
 • Blog. Per fer el blog,  pot fer servir eines com blogger o wordpress.
 • Facebook, sobretot si les accions de màrqueting online es dirigeixen a clients finals.
 • LinkedIn quan fem servir les xarxes socials per interaccionar amb professionals.
 • Pinterest, fet servir al màrqueting online, quan la imatge és important pel negoci.
 • Twiter per comunicar les nostres accions de màrqueting online de forma immediata
 • Instagram, per comunicar-nos a les xarxes socials de forma immediata a través d’imatges.
 • E-mail màrqueting, per exemple, a partir de newsletter vinculats amb el màrqueting online.

Cada un dels canals de màrqueting online i de xarxes socials té les seves utilitats i si es fan servir adequadament son de gran ajuda pel pla estratègic, pla de negoci, quadre de mando i certificat ISO 9001. Nosaltres sabem ajudar-te a aconseguir-ho.

Seguiment del màrqueting online i xarxes socials

La millor manera d’avaluar les xarxes socials i les accions en màrqueting online és analitzar i prendre conclusions de les dades obtingudes. Per mesurar i avaluar els resultats hem de fer servir eines de seguiment i mesura de màrqueting online i xarxes socials, com ara:

 • Indicadors a partir de les estadístiques de les pròpies xarxes socials com és el cas de Facebook, les estadístiques Twiter o les estadístiques Pinterest.
 • Google Analytics, per indicadors i objectius vinculats amb la pàgina web, xarxes socials i marketing online.
 • Eines d’indicadors o KPI com LikeAlyzer  per indicadors de xarxes socials vinculats amb Facebook o Iconosquare per indicadors de xarxes socials vinculats amb Instagram.
 • Indicadors d’influència a les xarxes socials. Klout és un dels indicadors d’influència més conegut a les xarxes socials. Quant més gran és el valor klout, la seva influència a les xarxes és més gran.

Marketing online i ISO 9001

Tregui profit dels resultats en màrqueting online i xarxes socials si és capaç de fer un quadre de mando on consten els indicadors més importants amb els seus valors de referència i objectius que volem aconseguir.  A més implica posar en marxa eines que ajuden a detectar les necessitats dels clients i conèixer la satisfacció dels clients, d’acord amb el que demana la norma ISO 9001.

Necessita ajuda per integrar el quadre de mando amb el seu màrqueting digital  i les xarxes socials? I amb el certificat ISO 9001?