Principis de gestió de la qualitat

Principis de gestió de la qualitat

Els principis de gestió de la qualitat estan vinculats amb aquella empresa moderna que busqui consolidar-se, créixer i desenvolupar-se per tenir èxit. Quan s’implanta la norma ISO 9001, perquè sigui útil cal fer servir aquests principis a la millora continua.

Els principis de gestió de qualitat son inherents amb les normes de gestió més habituals com ara la ISO 9001ISO 14001ISO 45001ISO 26000ISO 50001UNE 162000 i ISO 13485.

Principi de qualitat 1. Orientació al client.

L’orientació al client és una actitud permanent per detectar i satisfer les necessitats i prioritats dels clients interns i externs. Quan estem orientats al client, complim aquests 3 requisits:

 • Coneixem les qualitats dels productes i serveis de l’empresa.
 • Detectem les necessitats i prioritats dels clients, buscant la millor opció per satisfer-les.
 • Comuniquem als clients els beneficis que els aportem (reducció de costos, augment d’ingressos, millora organitzativa, etc.) i mesurem la seva satisfacció.

Son molts els factors dels que depèn l’orientació al client (gestió per processos, millora continua, gestió de la satisfacció, fidelització de clients, qualitat ….) però el més important és l’empatia i sensibilitat de l’equip humà de l’empresa. L’orientació al client com un dels principis de gestió de qualitat busca que l’equip humà es posi a la pell dels nostres clients i tingui aquesta actitud permanent per detectar i satisfer les seves necessitats.

Principi de qualitat 2. Lideratge.

El lideratge és el conjunt d’habilitats directives (prendre iniciativa, gestionar, convocar, promoure, incentivar, motivar i avaluar un projecte, de forma eficaç i eficient) que un individu té per influir a la forma de ser les persones o a un equip de persones, fent que aquest equip treballi motivat en aconseguir els objectius i fites.

El lideratge com un dels principis de gestió de la qualitat implica activitats d’organització i planificació, les quals es faran en el marc del pla estratègic. Les activitats d’anàlisi, prevenció, millora i seguiment de la qualitat total, s’hauran d’incorporar de forma permanent al sistema de gestió de l’empresa, a través del pla de negoci o del certificat ISO, i així, crear consciència i esperit de millora de la qualitat de l’empresa en els nivells més elevats.

Las activitats de la direcció, sols son efectives quan el lider motivi i dirigeixi als treballadors a la consecució dels objectius. El líder, és la persona capaç d’influir a les actituds, opinions i accions dels altres membres d’un col·lectiu, sense necessitat d’estar dotat d’autoritat formal. Al líder, se’l jutja i se l’admira per la seva eficàcia, atractiu i per la seva bondat.

Principi de qualitat 3. Compromís amb les persones.

El personal, a tots els nivells, és l’essència d’una organització i el seu compromís sincer fa que les seves habilitats es facin servir pel benefici de l’organització. La participació del personal és un dels principis de gestió de la qualitat que s’aplica a partir de que el personal:

 • Coneix les seves competències i responsabilitats a la resolució d’incidències. Si cal haurà de rebre formació ISO específica.
 • Comparteixen els seus coneixements i experiències.
 • És conscient del que implica la seva contribució a l’organització i son avaluats d’acord amb els objectius.

Els principals beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de gestió de qualitat son:

 • La motivació, involucració i compromís dels treballadors.
 • L’alt nivell de participació i contribució dels treballadors a la millora continua. Per aconseguir-ho pot ser necessari una direcció per objectius amb incentius i reconeixements.

Principi de qualitat 4. Enfoc a processos.

La gestió per processos d’activitats i recursos es un dels principis de gestió de la qualitat que ajuda a aconseguir de forma més eficaç els resultats esperats. Per aplicar-lo, cal:

 • Definir correctament els processos i responsabilitats. L’organització ha deixat de ser una organització per departaments o àrees funcionals per ser una organització per processos.
 • Estan definides les interfases entre processos i funcions.
 • Avaluar els riscs, les seves conseqüències i impactes a qualsevol part interessada. Per aconseguir-ho es pot fer servir com a guia la norma ISO 31000.

Els beneficis que poden implicar l’aplicació d’aquest principi de gestió de qualitat son:

 • Estalvi de diners i temps
 • Millora de resultats
 • Definició de nous i millors objectius i fites.

Principi de qualitat 5. Millora contínua.

La millora continua, com un dels principis de gestió de la qualitat,  ha de ser un objectiu permanent de l’organització. S’aconsegueix seguint el “Cicle de Deming” o cicle PDCA. Per demostrar l’aplicació d’aquest principi, normalment:

 • Es dóna un enfoc compromès a la millora. El personal haurà de tenir la competència i formació per aplicar la millora.
 • La millora continua serà l’objectiu de tothom, implicant-se a la millora de productes, processos i sistemes.
 • Es fan auditories i avaluacions per detectar noves àrees de millora.

Els beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de qualitat son:

 • Augmenta l’avantatge competitiva.
 • Reacció ràpida davant de noves oportunitats.

Principi de qualitat 6. Enfocament basat en fets per a la presa de decisió.

Cal ser conscient que allò que no es pot mesurar no es pot controlar i el que no es pot controlar és un caos. Per això, les decisions més eficaces estan fonamentades amb l’anàlisi de dades i informació. Per demostrar que s’aplica el sisè dels principis de gestió de la qualitat, cal:

 • Tenir informació i dades precises i fiables.
 • Són accessibles tant la informació com les dades.
 • S’analitzen les dades, experiència i es prenen decisions per la millora continua en funció dels resultats.

Els beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de qualitat son:

 • Decisions encertades, fonamentades en les dades.
 • Poder demostrar l’efectivitat de les decisions a través de la referencia de fets reals.
 • Capacitat de qüestionar opinions, decisions i fer revisions.

Principi de qualitat 7. Gestió de les relacions.

L’últim dels principis de gestió de la qualitat augmenta la capacitat de crear valor a l’organització i al proveïdor. Es demostra l’aplicació d’aquest principi a partir de

 • S’identifiquen i seleccionen proveïdors clau per l’organització i es creen relacions entre els dos. Es necessita desenvolupar aliances estratègiques amb els proveïdors per ser més competitius i millorar la productivitat i la rendibilitat. A les aliances guanya tant l’organització com els proveïdors.
 • S’instaura un fons comú de competències, recursos i activitats conjuntes per la millora.
 • Es disposa d’una comunicació clara i oberta.

Els beneficis que pot implicar l’aplicació d’aquest principi de gestió de qualitat son:

 • Augmenta la capacitat de crear valor a les dues parts.
 • Capacitat d’aportar flexibilitat i rapidesa a les respostes en un mercat canviant.
 • Optimització de costos i recursos. Aplicar els principis de gestió de la qualitat ajuda a augmentar els beneficis a través de la gestió dels costos i riscos.