Compliance, bon govern i responsabilitat social

Compliance per a un bon govern

En un entorn cada vegada més complex i regulat, la implementació de normes de compliance s’ha tornat crucial per a assegurar una bona governança, transparència i confiabilitat en les operacions empresarials. Desenvolupar sistemes de gestió adaptats a les exigències legals i ètiques específiques de cada sector es presenta com una necessitat imperativa per a l’Ètica i la Responsabilitat Social.

En aquest marc, s’han creat diverses normes de compliance que proporcionen una estructura orientada al compliment de la legislació vigent. Entre elles, es destaca la UNEIX 19603:2023, que aborda els sistemes de gestió de compliance en matèria de lliure competència, i la UNE-ISO 32210, que orienta sobre l’aplicació de principis de sostenibilitat en el sector financer.

A més, la UNEIX 19604:2023 s’enfoca en els sistemes de gestió de compliance sociolaboral, mentre que la UNE-EN 17687:2023 tracta sobre la contractació pública, posant èmfasi en la integritat i la rendició de comptes. Complementant aquestes normatives, l’ISO/TS 37008:2023 ofereix directrius específiques per a les recerques internes de les organitzacions, i l’ISO 37004:2023 estableix un model de maduresa de la governança, contribuint a enfortir l’estructura de les organitzacions.

En aquesta era de desafiaments reguladors i demandes ètiques en constant evolució, l’adopció proactiva d’aquestes normes de compliance no sols assegura el compliment legal, sinó que també promou una cultura empresarial basada en l’ètica i la responsabilitat, essencials per a l’èxit sostenible de qualsevol organització. En les següents pàgines, examinarem detalladament cadascuna d’aquestes normes, analitzant els seus requisits, orientacions i l’impacte que poden tenir en la gestió i governança de les organitzacions.

Normes per al compliment normatiu

Desenvolupa sistemes de gestió per al bon govern i afronta els teus reptes legals amb transparència i confiabilitat. Aplicant les normes que li facilitessin el compliment de la legislació vigent en el seu sector.:

  • UNEIX 19603. Sistemes de gestió de compliance en matèria de lliure competència. Requisits amb orientació per al seu ús.
  • UNE-ISO 32210. Finances sostenibles. Orientació sobre l’aplicació dels principis de sostenibilitat per a organitzacions del sector financer.
  • UNEIX 19604. Sistemes de gestió de compliance sociolaboral. Requisits amb orientació per al seu ús.
  • UNE-EN 17687. Contractació pública. Integritat i rendició de comptes. Requisits i orientació.
  • ISO/TS 37008. Recerques internes d’organitzacions. Orientacions.
  • ISO 37004. Governança de les organitzacions. Model de maduresa de la governança. Orientació