Beneficis de la ISO 9001 de gestió de la qualitat

Beneficis de la ISO 9001

La nova ISO 9001:2015.

La ISO 9001:2015 ha actualitzat els seus requisits seguint el principi de bones pràctiques de gestió. Això ha fet que els beneficis de la ISO 9001 estiguin vinculats amb requisits han adquirit importància com ara la gestió del risc o la millora de l’acompliment.

Beneficis de la ISO 9001:2015.

En aquest punt, cal conèixer quins beneficis concrets li suposarà la nova ISO 9001. El esborrany de la nova ISO 9001:2015 permet anticipar certs beneficis per les organitzacions, tals com:

 • Millora continua: La revisió de la norma ISO 9001 fa èmfasi a la importància de la millora continua per assegurar que el Sistema de Gestió de Qualitat implantat s’integra i està alineat amb els objectius concrets del Pla de Negoci de cada organització.
 • Lideratge de Direcció: En posar més èmfasi en el lideratge , la nova norma ISO 9001:2015 requerirà més participació i implicació de l’Alta Direcció al Sistema de Gestió de Qualitat. La nova ISO 9001:2015 té com a objectiu garantir la motivació dels treballadors, així com més compromís en aconseguir els objectius del pla estratègic definits per l’organització..
 • Gestió del risc: La nova ISO 9001: 2015 introdueix un “Enfocament basat en el risc” amb la finalitat de centrar els recursos de l’organització a les seves àrees / processos amb més probabilitat de causar no conformitats.
  El Programa de compliment basat en el Risc, ajudarà a identificar, gestionar, monitorizar i reduir els riscos de cada negoci. Un sistema de gestió de la continuïtat del negoci segons la norma ISO 22301 pot ajudar-lo a aconseguir-ho.
  L’ús de les eines de gestió vinculades amb el Sistema de Qualitat ajuda a identificar les oportunitats de negoci que contribueixen a una millora a la gestió dels seus riscos.
 • Mesura i acompliment: La nova ISO 9001:2015 reforcen la necessitat de la mesura i seguiment del rendiment (per exemple a través d’un quadre de mando) perquè tenen una influència directa en el rendiment i la capacitat de cada organització de crear valor als seus clients i treballadors.
  Un bon seguiment pot ajudar a augmentar els nivells d’innovació, lleialtat dels treballadors i satisfacció dels clients; així com millor rendiment financer.
 • Integració de sistemes de gestió: L’Axnex SL és una nova estructura de la ISO 9001:2015 que unifica l’estructura a les noves versions de les diferents normes ISO. D’aquesta forma serà més fàcil tenir un Sistema de Gestió Integrat.

Com a consultors ISO, contacta amb nosaltres si vols que t’ajudem amb els nostres serveis.

About Jordi Gabarró Sust 155 Articles
És consultor en sistemes de gestió a EmasConsultors, amb més de 20 anys d’experiència. Té àmplia experiència en tot tipus de sectors, destacant les platges i el turisme, tant a la gestió ambiental, qualitat com la responsabilitat social. EmasConsultors és una consultoria estratègica i de sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.