Annex SL

Annex SL : Estructura de la ISO 9001

Estructura ISO unificada: Annex SL

Per facilitar els sistemes integrats de gestió amb els requisits de diferents normes ISO, en el procés de revisió de la norma ISO 9001 de gestió de la qualitat s’ha homogeneïtzat l’estructura de les normes, fent servir  l’estructura d’alt nivell (HLS), publicat a l’Annex SL.

Les principals normes ISO han assumit l’estructura de l’Annex SL: certificació ISO 9001 de qualitat; certificat ISO 14001 de gestió ambiental; certificació ISO 45001 de seguretat laboral, certificació ISO 13485 de productes sanitaris, etc..:

  • Una estructura que dóna un marc comú per qualsevol certificat ISO. D’aquesta forma facilita la millora continua del seu sistema de gestió.
  • Un disseny pensat per facilitar la integració amb els diferents sistemes de gestió certificables. Facilita la integració del pla de negoci i pla estratègic en el seu certificat ISO.
  • Facilita la correlació amb els requisits de totes les normes ISO, en seguir una estructura principal comuna. Fa que sigui més fàcil implicar a tot el personal en el seu sistema de gestió.

Aquesta estructura de la norma ISO 9001 s’aplica a totes les normes ISO. En destaquem:

Consultoria ISO útil i àgil

Els nostres serveis de consultoria ISO útils i àgils son:

  • Certificat ISO integrat a l’estratègia i el pla de negoci. Treballem amb la norma ISO que necessiti: ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001, Responsabilitat Social, etc…
  • Auditoria ISO interna del seu sistema integrat de gestió amb auditors sènior.
  • Outsourcing ISO pel manteniment de la ISO, assumint les tasques de Responsable del Sistema. Integrem el sistema de gestió al seu pla de negoci i pla estratègic.

Consultoria ISO amb garantia d’èxit. Més de 15 anys d’èxit com a consultors ens avalen.