Annex SL

Annex SL : Estructura de la ISO 9001

Estructura ISO unificada: Annex SL

Per facilitar la integració amb certificats ISO, en el procés de revisió de la norma ISO 9001 de gestió de la qualitat s’ha homogeneïtzat l’estructura de les normes a partir d’ara sigui homogènia fent servir l’estructura d’alt nivell (HLS). Per això, va publicar l’Annex SL que substitueix a la “ISO Guide 83”.

L’Annex SL l’estan interant les noves versions de les normes ISO (ISO 9001; ISO 14001 de gestió ambiental; ISO 45001 de seguretat laboral, etc..):

  • Una estructura que dóna un marc comú per qualsevol certificat ISO
  • Un disseny pensat per millorar la consistència i l’alineació amb els diferents sistemes de gestió certificables.
  • Facilita la correlació entre els diferents capítols i requisits de les normes ISO, en seguir una estructura principal comuna.

Aquesta nova estructura de la norma ISO 9001:2015 s’aplicarà a totes les revisions de normes ISO, d’on en destaquem:

Consultoria ISO

Els nostres serveis de consultoria ISO útils i àgils son:

  • Certificat ISO integrat a l’estratègia i el pla de negoci. Treballem amb la norma ISO que necessiti: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, etc…
  • Auditoria ISO interna amb auditors sènior.
  • Outsourcing ISO pel manteniment de la ISO, assumint les tasques de Responsable del Sistema.

Consultoria ISO amb garantia d’èxit. Més de 15 anys d’èxit com a consultors ens avalen.