màrqueting online i xarxes socials

Màrqueting online i xarxes socials : Suport al Pla de Màrqueting

Canals del màrqueting online i xarxes socials

Entenem com accions de màrqueting online i xarxes socials aquelles accions de màrqueting que fem per qualsevol dels canals següents:

 • Web corporativa que serà la referència del seu màrqueting online i l’activitat de les xarxes socials.
 • Blog. Para fer el blog, pot fer servir eines com blogger o wordpress.
 • Facebook, sobretot si les accions de màrketing online es dirigeixen a clients finals.
 • LinkedIn quan fem servir xarxes socials per interaccionar amb els professionals.
 • Pinterest, fet servir al màrqueting online, quan la imatge és important pel negoci
 • Twiter per comunicar les nostres accions de màrketing online de forma immediata
 • Instagram, per comunicar-nos a les xarxes socials de forma immediata a través d’imatges.
 • E-mail màrqueting, per exemple a partir de newsletter vinculats amb el màrqueting online.

Cada un dels canals de màrqueting online i de les xarxes socials té les seves utilitats i cal usar-les adequadament.

Seguiment i mesura del màrqueting Online

La millor forma d’avaluar les xarxes socials i les accions de màrqueting online és mesurar i analitzar les dades obtingudes. Para fer-ho, disposem d’eines de seguiment i medis de màrqueting online i xarxes socials, com:

 • Indicadors a partir de les estadístiques de les pròpies xarxes socials com és el cas de Facebook, les estadístiques Twiter o les estadístiques Pinterest.
 • Google Analytics, per indicadors i objectius vinculats amb la pàgina web, xarxes socials i màrqueting online.
 • Eines d’indicadors o o KPI com LikeAlyzer per indicadors de xarxes socials vinculades amb Facebook o Iconosquare per indicadors de xarxes socials vinculats amb Instagram.
 • Indicadors d’influència a les xarxes socials. Klout és un dels indicadors d’influència més conegut. Quant més gran és el valor Klout, indica una influencia a les xarxes socials més gran.

S’aprofitarà dels resultats del màrqueting online i xarxes socials si és capaç de fer un quadre de mando on constin els indicadors del nostre màrqueting social i xarxes socials més importants amb els seus valors de referència i objectius que volem assolir. Necessita ajuda per posar en marxa el seu màrqueting digital vinculat amb el pla de màrqueting? o el quadre de mando amb indicadors de xarxes socials i màrqueting online?