Sistema Integrado de Gestión

Sistema integrat de gestió

Bases d'un Sistema integrat de gestió

Un Sistema Integrat de Gestió permet dirigir i controlar les activitats relacionades, amb l’assoliment dels resultats previstos gràcies al seguiment dels processos a través d’un quadre de comandament. Els requisits del Sistema de Gestió estan definits a una norma i apliquen a qualsevol organització. Quan s’implanta un Sistema de Gestió, cal una bona comprensió dels requisits concrets de la norma a implantar.

La implementació d’un Sistema Integrat de Gestió ha de ser àgil i útil, adaptable a les seves necessitats. Per això, nosaltres implantem un “sistema de gestió” amb el nostre software ISO, basat en Microsoft 365.

El cost d’una certificació ISO, des de la seva implantació com en el seu manteniment cal considerar-lo com una inversió amb un rendiment sota la forma de beneficis i millores. Tota l’organització tindrà una estructura de gestió, i hauria de ser la base per construir el seu Sistema de Gestió.

Normes d'un Sistema de Gestió

Les normes dels Sistemes de Gestió més habituals amb un enfoc cap a la millora continua per complir amb els requisits del client i amb els reglamentaris, o amb la seva competitivitat son:

  • ISO 9001 de gestió de qualitat. És la norma que de forma més habitual es certifiquen les empreses. La “qualitat” d’un producte o servei no inclou sols la seva funció, la seva seguretat i el desempeny previstos, sinó també el seu valor percebut i el benefici pel client.
  • ISO 14001 o EMAS de gestió ambiental. De forma específica, ISO 14006 d’eco disseny o ISO 50001 d’eficiència energètica.
  • SMETA, Ecovadis, Forética SGE21, IQNet SR10, Memòria GRI referent a Responsabilitat Social
  • ISO 45001 de seguretat i salut laboral
  • Certificat ISO 13485 aplicable a qualsevol organització de productes sanitaris, como una base per demostrar i mantenir la conformitat amb tots els requisits reglamentaris aplicables.
  • IFS, BRC o GMP+ o ISO 2200 referent a Seguretat Alimentària

Si vol més informació, contacti amb nosaltres.