ISO 22000 – Seguretat alimenària

La norma ISO 22000 sobre «Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments»  inclou els requisits per qualsevol organització a la cadena alimentaria.

La innocuïtat dels aliments es refereixen a l’existència de perills associats als aliments en el moment del seu consum (ingestió pels consumidors). Pot passar a qualsevol punt de la cadena alimentaria. Per això, a un certificat de seguretat alimentària és essencial un control adequat de tota la cadena alimentaria. Es pot integrar amb un certificat ISO 9001.

 Requisits norma ISO 22000

La norma ISO 22000 especifica els requisits per un sistema de gestió de la innocuïtat dels aliments durant tota la cadena alimentaria, fins el consum final:
  • Comunicació interactiva a tota la cadena alimentaria. És essencial per assegurar la identificació i control de tots els perills vinculats amb la innocuïtat dels aliments a tota la cadena alimentaria. La comunicació amb els clients i proveïdors sobre els perills identificats a tota la cadena alimentaria. Així es clarifiquen les mesures de control dels requisits del client i del proveïdor.
  • Gestió del sistema. Els sistemes més eficaços en matèria de innocuïtat dels aliments estan establerts, executats  i actualitzats en el marc d’un sistema de gestió. Això dona el benefici màxim per l’organització i les parts interessades. Aquesta norma està alineada amb la norma ISO 9001. La seva implementació es pot alinear o integrar amb els requisits de sistemes de gestió relacionats. Les organitzacions poden fer servir els sistemes de gestió existents per establir un sistema de gestió de la innocuïtat dels aliments que compleixi els requisits d’aquesta norma.
  • Principis de l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics (HACCP). Els requisits de la norma ISO 22000, combinen el pla HACCP amb programes de prerequisits (PPR). L’anàlisi de perills és la clau per un sistema de gestió de la innocuïtat dels aliments eficaç. Ajuda a organitzar els coneixements requerits per combinar amb eficàcia les mesures de control. ISO 22000 requereix identificar i avaluar tots els perills a la cadena alimentaria. Inclou perills associats amb el tipus de procés i instal·lacions fetes servir. D’aquesta forma dona els medis per determinar i documentar per què certs perills identificats necessiten ser controlats per una organització en particular i perquè altres no ho necessiten.
  • Programes de prerequisits (PPR). Implica establir l’estratègia per assegurar el control dels perills combinant els PPR, els PPR operatius i el pla HACCP.