👀Característiques d’un bon auditor intern

Un bon auditor intern de qualsevol certificat ISO ha de tenir les següents habilitats:

Domini de les Normatives i Procediments

Un bon auditor intern ha de conèixer les normes i procediments com el palmell de la seva mà. Estem parlant tant de les normes generals de la indústria, sinó també de les específiques per a cada activitat en particular.

Un bon auditor és aquell que domina la norma a auditar (ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat laboral, SMETA o Forética SGE21 de Responsabilitat Social entre altres), però també sap com s’aplica als processos de l’empresa que audita. Imagina que estàs enmig d’una auditoria i et trobes amb un procés desconegut. Si no coneixes solidamente les normes i com s’apliquen, pots passar per alt un error crític.

Excel·lents Habilitats de Comunicació

Un bon auditor intern necessita saber com parlar i com escoltar. Un auditor que escolta pot detectar problemes que no són evidents a primera vista.

Pensem en un auditor com un detectiu. Els detectius no resolen els casos sol amb proves materials; també necessiten entrevistar les persones, escoltar les seves històries i detectar qualsevol inconsistència. Un bon auditor, com un bon detectiu, sap que a vegades els problemes més grans poden revelar-se a través de la conversa.

Imparcialitat del bon auditor intern​

La imparcialitat és la clau per a qualsevol auditoria. Els auditors interns han de ser capaços d’abordar una auditoria sense prejudicis ni favoritismes. Qualsevol biaix pot portar a una interpretació incorrecta de les dades i, en última instància, a una auditoria fallida.

Habilitats de Pensament Crític​

L’auditoria ISO és una tasca que requereix habilitats de pensament crític per a identificar problemes i pensar en solucions. El curs auditor intern ISO, és de gran ajuda. Un bon auditor pot analitzar una situació, identificar les causes arrel dels problemes i suggerir millores.

Un auditor ha de detectar les troballes i ajudar a trobar la causa subjacent de la malaltia. De la mateixa manera, un auditor ha de buscar les causes subjacents dels problemes en lloc de tractar simplement els símptomes.

Detall Orientat

L’últim però no menys important, és l’atenció al detall. L’error més petit pot tenir conseqüències importants. Un bon auditor ha de tenir un ull per als detalls i ser capaç d’identificar problemes que uns altres podrien passar per alt.

S’espera que un bon auditor intern sàpiga trobar agulles en un paller. Cada detall, cada document, cada procés pot ser la clau per a garantir la conformitat i la millora de la qualitat. Per això, pot ser interessant contractar l’auditoria ISO interna.