Vigilància Tecnològica
Gestió de la Innovació

Eines de Vigilància Tecnològica i la Intel·ligència Competitiva

1. La vigilància tecnològica La Vigilància Tecnològica i la Intel·ligència Competitiva ajuden a prioritzar dades rellevants i informació estratègica pel desenvolupament competitiu d’una organització. La vigilància tecnològica implica posar en marxa eines que ajuden a […]