UNE 166006 – Sistemes de Vigilància i Intel·ligència a la R+D+i

Què aporta la Vigilància i Intel·ligència a la R+D+i?

La norma UNE 166006 ajuda a fer servir la vigilància tecnològica com una eina per millorar les activitats de  R+D+i a empreses i altres organitzacions.

La UNE 166006 Gestió de la R+D+i: Sistema de vigilància i intel·ligència, ajuda a anticipar-se als canvis del seu entorn. Permet aprofitar oportunitats, reduir riscos i amenaces, identificar línies de millora, proposar noves idees o projectes de R+D+i. També permet identificar nous col·laboradors i descobrir les senyals dèbils que puguin marcar la seva evolució futura. Aquesta norma es pot integrar al seu certificat ISO.

Característiques de la norma UNE 166006

Destaquem de la norma UNE 166006:

  • Adaptada a l’estructura d’alt nivell ISO per totes les normes de sistemes de gestió, cosa que facilita als usuaris una implementació conjunta i més eficient amb el seu certificat ISO. Aquesta estructura reorganitza d’una forma més racional els continguts.
  • Unifica els conceptes de vigilància i intel·ligència. Centra l’atenció en un procés conjunt que facilita la presa de decisions, ja siguin estratègiques o operatives, fonamentades amb informació rellevant, fiable i a la que prèviament s’hi hagi aportat valor. Inclou les indicacions per aplicar la norma en aquests entorns compartits, la prospectiva, previsió i el mode de fer-les servir aquí, o les tècniques de visualització de la informació per facilitar el seu tractament, anàlisis i comunicació.
    També s’ha aprofundit a la descripció d’altres aspectes com a rols necessaris al sistema i les competències associades als esmentats rols.
  • Afegeix conceptes nous: context de l’organització, rols i competències, vigilància i intel·ligència a la xarxa, prospectiva i previsió, visualització.
  • Millor descripció del procés: fases, tècniques, resultats. Inclou una millora a la descripció del procés, especificant i descrivint amb més detall les fases habituals i les tècniques habituals per fer les activitats de vigilància i intel·ligència, i l’obtenció dels seus productes i resultats.
  • Literatura de consulta sobre aplicacions específiques sobre intel·ligència competitiva, estratègica, de negoci, etc. Aquestes especificitats, a part d’estar sempre interrelacionades entre sí, no influeixen substancialment en com han de gestionar-se les activitats. Hi ha eines de vigilància tecnològica que es poden consultar per internet.