UNE 166006 – Sistemes de Vigilància i Intel·ligència a la Gestió de la R+D+i

UNE 166006 Vigilància Tecnològica

Què aporta la UNE 166006?

La norma UNE 166006 ajuda a fer servir la vigilància tecnològica com una eina per millorar les activitats de  R+D+i a empreses i altres organitzacions.

La norma UNE 166006 Gestió de la R+D+i: Sistema de vigilància i intel·ligència, ajuda a les organitzacions a anticipar-se als canvis del seu entorn, aprofitar oportunitats, reduir riscos i amenaces, identificar línies de millora, proposar noves idees o projectes de R+D+i, identificar nous col·laboradors i descobrir les senyals dèbils que puguin marcar la seva evolució futura. Aquesta norma es pot integrar al seu certificat ISO.

Característiques de la norma UNE 166006

Destaquem de la norma UNE 166006:

  • Adaptada a l’estructura d’alt nivell ISO per totes les normes de sistemes de gestió, cosa que facilita als usuaris una implementació conjunta i més eficient amb el seu certificat ISO. Aquesta estructura reorganitza d’una forma més racional els continguts.
  • Unifica els conceptes de vigilància i intel·ligència. Centra l’atenció en un procés conjunt que facilita la presa de decisions, ja siguin estratègiques o operatives, fonamentades amb informació rellevant, fiable i a la que prèviament s’hi hagi aportat valor. Destaca la vigilància i intel·ligència a la xarxa, així com les indicacions per aplicar la norma en aquests entorns compartits, la prospectiva, previsió i el mode de fer-les servir aquí, o les tècniques de visualització de la informació per facilitar el seu tractament, anàlisis i comunicació.
    També s’ha aprofundit a la descripció d’altres aspectes com a rols necessaris al sistema i les competències associades als esmentats rols.
  • Afegeix conceptes nous: context de l’organització, rols i competències, vigilància i intel·ligència a la xarxa, prospectiva i previsió, visualització.
  • Millor descripció del procés: fases, tècniques, resultats. Inclou una millora a la descripció del procés, especificant i descrivint amb més detall les fases habituals i les tècniques habituals per fer les activitats de vigilància i intel·ligència, i l’obtenció dels seus productes i resultats.
  • Literatura de consulta sobre aplicacions específiques sobre intel·ligència competitiva, estratègica, de negoci, etc. Aquestes especificitats, a part d’estar sempre interrelacionades entre sí, no influeixen substancialment en com han de gestionar-se les activitats. Hi ha eines de vigilància tecnològica que es poden consultar per internet.

 

About Jordi Gabarró Sust 147 Articles
És consultor en sistemes de gestió a EmasConsultors, amb més de 20 anys d’experiència. Té àmplia experiència en tot tipus de sectors, destacant les platges i el turisme, tant a la gestió ambiental, qualitat com la responsabilitat social. EmasConsultors és una consultoria estratègica i de sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.