Vigilància Tecnològica i intel·ligència competitiva

Intel·ligència competitiva i Vigilància Tecnològica

Beneficis i utilitat de la Intel·ligència Competitiva i la Vigilància Tecnològica

Amb la Intel·ligència Competitiva i la Vigilància Tecnològica aconseguirà:

 • Conèixer la informació rellevant en un entorn global de canvis accelerats amb un excés d’informació que trobem a internet.
 • Facilitar la presa de decisions estratègiques i vinculades amb la innovació. A partir de d’entendre millor l’entorn i reflexionar sobre les estratègies de l’organització gràcies a que la vigilància tecnològica permet:
  • Reduir els riscos a la presa de decisions. Conèixer millor on anem a posicionar-nos amb els nostres objectius de qualitat i les nostres estratègies.
  • Conèixer els canvis als mercats i a les tecnologies vinculats amb el nostre sector d’activitat, facilitant la innovació i l’adaptació del pla estratègic.
  • Detectar nous mercats i tendències clau que ens ajudin a innovar cap a productes, processos productius, capital humà …
 • Facilita l’acció comercial i l’èxit del Pla de Màrqueting a partir de:
  • Conèixer els nous mercats, segments o productes a vendre. La intel·ligència competitiva i la vigilància tecnològica ens ajuda a conèixer les noves necessitats dels nostres clients.
  • Conèixer la competència i facilita trobar aliances amb nous socis que aportin valor afegir a l’empresa.

Consultoria Vigilància Tecnològica

T’ajudem a convertir informació tecnològica de l’exterior i de la pròpia organització en coneixement que ajudi a la presa de decisions amb menys risc i poder-se anticipar als canvis. El procés inclou les fases següents:

 • Identificar les necessitats. Cal definir els objectius de la intel·ligència competitiva i la vigilància tecnològica (conceptes i factors crítics) a incloure,  que ens permetin conèixer l’entorn propi, els competidors i la previsió tecnològica, sempre de forma vinculada amb els punts clau del seu pla estratègic.
 • Obtenir informació. Implica buscar i recollir d’informació rellevant a partir de:
  • Eines tecnològiques especialitzades en la intel·ligència competitiva i la vigilància tecnològica.  Basades en motors de cerca, que rastregen i analitzen la informació digital.
  • Informació dels competidors, a partir de l’anàlisi de la seva web, la seva reputació i anàlisis dels llocs on es parla d’ells.
  • Noticies sobre el sector d’activitat de l’organització
  • Fires i events
  • Publicacions sobre el sector d’activitat (normatives, patents, butlletins, opinions d’experts i usuaris)

  La vigilància de la tecnologia engloba tot tipus de documentació que pugui servir per analitzar i reflexionar sobre les estratègies de gestió empresarial.

  Per accedir a la informació recollida amb la vigilància tecnològica cal establir alguns filtres en funció de l’estratègia de la gestió del coneixement per aconseguir que els membres de l’organització es sentin actors de les estratègies de gestió de l’empresa.

 • Anàlisis i gestió de la informació. Tota la informació recollida, un cop analitzada es converteix en coneixement per l’empresa i el seu aprofitament dins de l’organització analitzant els factors que influeixen a la competitivitat de l’empresa amb l’objecte de generar estratègies competitives vinculades amb el pla estratègic  i actuar amb èxit als processos de generació d’Innovació.
 • Difondre els resultats de la vigilància tecnològica. Difonent la informació pública estratègica de l’entorn de l’organització així com del seguiment i anàlisi de les competències.

Recursos vinculats amb la Vigilància Tecnològica.