auditoria BRC interna

Auditoria BRC interna

Auditoria BRC interna

Una auditoria BRC interna és “un procés d’inspecció fet per comparar la condició, els processos i les pràctiques respecte els requisits de la legislació alimentària, codi de bones pràctiques (Codex Alimentarius), requisits del client o la pròpia norma BRC“.

La norma BRC permet fer auditories internes durant tot l’any amb l’objectiu de buscar que siguin efectives. Cal destacar que una de les noves clàusules fonamentals fa referència a la Gestió de proveïdors. Cal disposar de sistemes eficaços per homologar i seguir als proveïdors per evitar qualsevol risc potencial a les matèries primeres, inclosos els envasos relacionats amb la seguretat, autenticitat, legalitat i qualitat del producte final.

Requisits de l’auditoria BRC interna

S’aconsegueix una auditoria BRC eficient i eficaç quan l’auditor de seguretat alimentària o GMP tingui coneixements en la seguretat de la cadena alimentària i sistemes de gestió. Una bona auditoria BRC depèn d’un bon auditor on la seva forma de fer les preguntes cal que sigui encertades.

Els auditors BRC cal que siguin independents al procés o al sistema que està auditant. Això és més difícil a empreses petites, amb personal i recursos limitats. En aquest cas, l’auditoria interna es pot externalitzar per auditors externs competents, que poden fer les auditories internes como parte del equipo interno en general.

Una de les principals noves és que les auditories internes cal programar-les anualment en funció del risc. Els processos de més risc poden requerir ser auditats més d’un cop l’any per assegurar que els requisits, sistema o procediments es controlen. Per determinar el risc, podem plantejar-nos:

  1. Quina seria la probabilitat que el perill passés?
  2. Quina seria la gravetat si aquest perill aparegues?
  3. Quantes persones (consumidors i/o clients) es veurien afectats?
  4. Quant mal podria provocar sobre el producte o la marca?
  5. Ha passat abans, potser de forma rutinària?

Els incompliments detectats a l’auditoria BRC hauran de ser tractats com accions correctives. Les auditories internes posteriorment cal que siguin revisades per l’alta direcció.

Un cop tancades les accions correctives, cal validar la seva eficàcia i eficiència.

Si necessites més ajuda o orientació, contacta amb nosaltres.