Transició cap a la nova ISO 9001:2015

Base de la nova ISO 9001

La nova ISO 9001 :2015 tindrà un important impacte a totes les organitzacions que fan servir la norma ISO 9001.  Els principals canvis i nous conceptes de la norma ISO 9001:2015 son:

  • Estructura que facilita la integració de Sistemes. L’estructura de la ISO 9001 és comunna a tots els sistemes de gestió. Així facilita la integració de normes en un sistema integrat de gestió. Per això està previst que la nova norma ISO 9001 estigui alineada amb la nova norma ISO 14001.
  • Lideratge  La nova norma ISO 9001:2015 preveu que els requisits del Sistema de Gestió de la Qualitat s’integrin amb els processos essencials com ara el Pla Estratègic i els seus objectius, a través d’un quadre de comandament, cal que siguin part de la planificació estratègica.
  • El risc com a part de l’enfoc a processos. Destaquem que la ISO 9001:2015, per reforçar l’enfoc basat en processos. Per això, la ISO 9001:2015 requereix tenir en compte els riscos i oportunitats. Així identificar els possibles escenaris de risc permet establir les accions escaients per gestionar-los. Aquests riscos es poden gestionar de forma preventiva, a través del Pla de continuïtat del negoci.
  • Gestió del canvi, fonamental per l’èxit. La nova ISO 9001 té en compte que el canvi constant que té qualsevol organització (noves pràctiques de negoci, tecnologies en evolució permanent, exportació o comerç internacional, etc.) obliga a adoptar una predisposició al canvi.  L’adaptació del Pla Estratègic a aquests canvis es pot fer amb l’ajuda d’un servei d’outsourcing ISO.

Després que es publiqui la norma ISO 9001:2015, s’obrirà un període de tres anys, durant el que les certificacions basades amb l’antiga ISO 9001 continuaran sent vàlides, tenint un periode de transició cap a la ISO 9001:2015 prou ampli com per adaptar-se als nous requisits.